a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: WDP Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)


ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) komt veel voor en zorgt vaak voor veel narigheid bij patiënten, kosten en overbodige diagnostiek.
Bij deze groep patiënten is het voor de hulpverlener van belang om de patiënt mee te nemen in een traject waarin structuur, emoties, cognities en eigen activiteiten een belangrijke rol spelen.
In de scholing komt o.a. deze structuur en het herkennen van de valkuilen in het gesprek met de patiënt aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de belangrijkste strategieën en vaardigheden.

Leerdoelen:

- herkennen van een mogelijke ALK patiënt (indien deze nog niet als zodanig gediagnosticeerd is); waar op letten? welke signalen opvangen? naar wie/wat verwijs je (of de huisarts)?
- welke (gespreks-)technieken kunnen wij tijdens het consult het beste gebruiken bij een (gediagnosticeerde) ALK patiënt? Dit om te zorgen dat de patiënt zich wel door ons gehoord, gezien en begrepen voelt, maar dat we niet eindeloos hoeven/kunnen uit te wijden en het doel van ons consult (DM, CVRM, longen) niet uit het oog verliezen.
- POH is bewust hoe deze tegen een ALK patiënt kijk
- De POH is bewust van de ernst van ALK
- POH probeer samen met de patiënt behandeldoelen te stellen en de voortgang te volgen
 - theorie over ALK (zoals: wat houdt het precies in? welke klachten? oorsprong? beloop?)
- welk traject wordt er doorlopen voordat er een diagnose ALK gesteld kan/mag worden?
- is er een bepaalde groep in onze samenleving (achtergrond?) welke meer vertegenwoordigd is met de diagnose ALK?
- welke behandelingen zijn er mogelijk voor een ALK patiënt?Doelgroep:Poh ggzPraktijkondersteuner

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
08-06-2022 19:00 21:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 175,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl