a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Palliatief: Blok 6: Samenwerking & Communicatie in de palliatieve fase


Samenwerking & Communicatie in de palliatieve fase

In de palliatieve fase krijgt een patiënt te maken met verschillende klachten en problemen en daardoor met verschillende zorgverleners, zoals (huis)arts, (wijk)verpleegkundige, apotheker, fysio-, ergotherapeut, geestelijk verzorger. Dat maakt dat de samenwerking tussen al deze betrokkenen rondom en met de patiënt juist in de palliatieve zorg van groot belang is. Verder is het goed als muren, schotten en domeinen de samenwerking en afstemming niet hinderen.

Inhoud
Doel van deze multidisciplinaire bijeenkomst is dat we elkaars expertise (leren) kennen en weten hoe we die kunnen inzetten. We gaan met elkaar in gesprek, leren, oefenen en op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe werken we in de palliatieve zorg samen? Met wie, wanneer, waar? Wie doet wat en wie zet je wanneer in? Hoe vinden we elkaar? Wat is ieders expertise?

Leerdoelen en competenties:

Inzicht in:
• Regionale partners in de palliatieve zorg 
• Deskundigheid van de verschillende partners in de palliatieve
• Hoe deze disciplines ingezet kunnen worden om efficiënt samen te werken
• Welke problemen naasten van palliatieve patiënten kunnen ervaren om de samenwerking
• Wat er nodig is om samen te werken met de verschillende disciplines die betrokken zijn in de palliatieve zorg.
• Het belang van goede communicatie in de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de palliatieve fase.
• Wanneer verwijzing naar een professional of een telefonisch consult gewenst is. 

Doelgroep:ApothekerDietistErgotherapeutFysiotherapeutHuisartsHuisarts hidhaHuisarts waarnemerLogopedistPoh ggzPraktijkondersteunerPsycholoogVerpleegkundigeWijkverpleegkundige

Planning

Datum Begin Eind
04-10-2022 17:30 20:00

Locatie

Reinier de Graaf Gasthuis

Ledenprijs

€ 30,00

Niet-ledenprijs

€ 30,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl