Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Werkagenda Reinier de Graaf en huisartsen


Werkagenda  Reinier de Graaf en huisartsen

Reinierde Graaf en huisartsen hebben in het bestuurlijk overleg de wens uitgesprokenom aan de slag te gaan met een gezamenlijke regionale werkagenda. Om tot dezeagenda te komen is een gedeelde visie op zorg nodig met daaruit voortvloeienduitgangspunten die we samen gaan hanteren. De uitgangspunten gevenrichting aan de zorg voor nu en in de toekomst. 

Doelgroep:huisartsen regio DWO

Link aanmelding:

Aanmelden voor 1 oktober 2021.Doelgroep:Huisarts

Planning

Datum Begin Eind
14-10-2021 18:30 21:00

Locatie

Reinier de Graaf Gasthuis

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl