a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Tweedaagse 2022 - Avond deel 4 Obesitas en Bariatrie (DWO+NWN)Obesitas en bariatrie
In 2020 had 50,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht en 15% ernstig overgewicht (obesitas).(cijfers RIVM)
De huisarts ziet ook steeds meer mensen met overgewicht.
Er is een toename te verwachten van obesitas-gerelateerde co morbiditeit zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie, slaapapnoe, infertiliteit, gewrichtsproblematiek en kanker.
Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een vraag om medicatie tegen overgewicht of voor verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de patiënt zelf?
In deze nascholing zullen we ingaan op:
- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van obesitas,
- Farmacotherapie bij obesitas,
- Besluitvorming tot bariatrie en het voortraject,
- Verschillende soorten bariatrische ingrepen, complicaties en late complicaties en de effecten op de
   obesitas-gerelateerde comorbiditeit.
- Nazorg na bariatrie en de rol van de huisarts daarbij in de begeleiding, controles en medicatie.Doelgroep:Huisarts

Planning

Datum Begin Eind
02-06-2022 18:00 21:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 250,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl