Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: Intervisiegroep leefstijlcoaches 2021-2


Leefstijlcoaches kunnen ervoor kiezenom in 2021 intervisie te volgen via ZEL. KABIZ heeft accreditatie toegekendvoor deze aanpak in 2021. Hieronder leest u meer over het aanbod. Wilt ugebruik maken van dit aanbod kunt zich inschrijven via deze
link
. U komt direct ineen i-Deal betaalomgeving om de jaarlijkse bijdrage te voldoen.

Begeleider

Natasja van den Ende, medisch adviseurZEL

Doel

Deskundigheidsbevordering door hetbespreken van persoons- en functie gebonden vraagstukken via frequent engestructureerd overleg tussen professionals onderling. Het doel is te(leren) reflecteren op eigen handelen.  

Methode

Gewerkt wordtvolgens de aangepaste “roddelmethode”

 1. Inbrenger schetst situatie en vraagstelling 

 1. Deelnemers stellen open en verdiepende vragen aaninbrenger 

 1. Ieder maakt in 1 zin een schets van deprobleemstelling 

 1. Inbrenger geeft aan welke probleemschets het bestepast 

 1. “Roddelen” , waarbij inbrenger alleen toehoort 

 1. Reactie inbrenger, wat neemt deze mee? 

  Proces

  Er worden 5 afspraken gepland in eenjaar, waarbij ieder minimaal 4 bijeenkomsten moet bijwonen.

  De groep bestaat minimaal uitvier professionals en maximaal uit 12 professionals.

  KostenDoelgroep:Leefstijlcoach

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
31-12-2021 09:00 09:30

Locatie

Onbekend

Ledenprijs

€ 240,00

Niet-ledenprijs

€ 240,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl