Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: E-learning werken met de meldcode W2019- overige 1e lijn


De cursus gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leer je over de verplichte kindcheck.

Leerdoelen
• Je krijgt informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen.
• Je leert hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen zijn.
• Je wordt je ervan bewust dat het signaleren en handelen volgens de KNMG-meldcode onderdeel is van je taken en verantwoordelijkheden.
• Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode.
• Je krijgt informatie over de Kindcheck: de verplichting om bij bepaalde groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen opvoeden, en of die kinderen wel veilig zijn.

Inschrijven kan door u in te schrijven op deze cursus. Vervolgens ontvangt u binnen 3 werkdagen een mail met de inlogcodes voor de e-learning.

Voor 1e lijn zorgverleners in de regio NWN en DWO is deze training gratis. Voor zorgverleners buiten deze regio wordt € 35,00 berekend.Doelgroep:ApothekerDietisteErgotherapeutFysiotherapeutLeefstijlcoachLogopedistOefentherapeutPsycholoog

Log in voor inschrijven scholing

Locatie

Onbekend

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl