Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

E-learning werken met de meldcode W2019- overige 1e lijn


De cursus gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leer je over de verplichte kindcheck.

Leerdoelen
• Je krijgt informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen.
• Je leert hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen zijn.
• Je wordt je ervan bewust dat het signaleren en handelen volgens de KNMG-meldcode onderdeel is van je taken en verantwoordelijkheden.
• Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode.
• Je krijgt informatie over de Kindcheck: de verplichting om bij bepaalde groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen opvoeden, en of die kinderen wel veilig zijn.

Inschrijven kan door u in te schrijven op deze cursus. Vervolgens ontvangt u binnen 3 werkdagen een mail met de inlogcodes voor de e-learning.

Voor 1e lijn zorgverleners in de regio NWN en DWO is deze training gratis. Voor zorgverleners buiten deze regio wordt € 35,00 berekend.Doelgroep:ApothekerDietisteErgotherapeutFysiotherapeutLeefstijlcoachLogopedistOefentherapeutPsycholoog

Locatie

Onbekend

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl