Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: Tweedaagse '21 onderdeel: Juridische aspecten rondom ouderenzorg Deel 1


De meeste huisartsen zullen bij zorg aan kwetsbare ouderen niet direct denken aan wet- en regelgeving.
Vaak zijn praktijkgevallen pas een reden om zich hierin te verdiepen. Bijvoorbeeld als de vertegenwoordiger van een dementerende patiënt zich verzet tegen een ziekenhuisopname van de patiënt. Of als een patiënt boos is op u, omdat u vertrouwelijke gegevens in een MDO hebt gedeeld.
Het webinar juridische aspecten ouderenzorg biedt een overzicht van wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft bij de zorg aan kwetsbare ouderen. Aan de hand van casuïstiek krijgt u inzicht in de praktische toepassing van de regels. Dit inzicht kunt u gebruiken voor het maken van werkafspraken in uw dagelijkse praktijk en ter voorbereiding op complexe situaties.


Deel 1 van de scholing gaat  over de toepassing van de wet -en regelgeving ten aanzien van de privacy en het beroepsgeheim, zoals de AVG en de WGBO.  Hierbij komen vragen aan de orde als: wanneer heb ik toestemming van de patiënt nodig voor het verstrekken van informatie aan zorgverleners en aan anderen? Welke eisen worden aan de toestemming gesteld? Welke informatie moet ik een patiënt verstrekken over de wijze waarop ik met zijn gegevens omga?

Deel 2 staat gepland 7 aprilDoelgroep:Huisarts

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
16-03-2021 19:00 20:30

Locatie

Online

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 150,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl