a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

E-learning: Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk


De e-learning Vermijdbare zorginfecties richt zich op de organisatorische aspecten bij infectiepreventie en antibioticaresistentie. Een belangrijke thema, waar u binnen de huisartsenpraktijk mee te maken kunt krijgen. Kom op een praktische en laagdrempelige manier te weten wat u kunt doen om vermijdbare zorginfecties tegen te gaan. En hoe u de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunt voorkomen. Door aandacht te hebben voor infectiepreventie, kunt u het risico op antibioticaresistentie helpen te verkleinen.

Leerdoel
Het verkrijgen van praktische kennis over maatregelen die de huisartsenpraktijk op orde maakt in het kader van infectiepreventie.
Het creëren van veiligheid voor zowel de patiënten als voor de medewerkers in de huisartsenpraktijk.
Inhoud workshop
Aan de hand van casuïstiek worden de organisatorische aspecten in een huisartsenpraktijk behandeld, die komen kijken bij infectieziekten. Hierbij is preventie een belangrijk aspect. Deskundigen schetsen in videofragmenten een beeld rondom antibioticaresistentie en er wordt ingegaan op de casuïstiek waar u mee te maken kunt krijgen. U sluit het geheel af met een examen.

Na het volgen van de e-learning heeft u kennis over:

de basishygiëne volgens de laatste richtlijnen.
hoe u deze basishygiëne borgt in de praktijk (protocollen en werkinstructies)
arbo-gerelateerde veiligheidsaspecten m.b.t. infectieziekten.
hoe u omgaat/afspraken maakt met patiënten met BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen).
het doel en de functie van antibioticazorgnetwerken.

De E-learning is gratis voor LHV leden.Doelgroep:HuisartsHuisarts hidhaHuisarts waarnemer

Locatie

Onbekend

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Huisartsen2 punten

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl