Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: Eendaagse apothekers Online


LET OP:

Deze training is een training online. Aangezien het een intensief programma is, bestaat deze training uit voorbereiding en twee online bijeenkomsten op:

De scholing wordt gesplitst in delen en het programma isals volgt uit:

Vooraf Korte voorbereiding d.m.v. podcast

Dinsdag 3 november van 10 tot 12 uur ZOOM scholing

Tussendoor Korte opdrachten ter voorbereiding op scholing 2

Donderdag 12 november van 10 tot 12 uur ZOOM scholing

Een motiverende trainingsdag voor apothekers vanZELA. We gaan die dag kijken naar trends en ontwikkelingen die het werk van deapotheker gaan beïnvloeden. Het gaat hier om de nieuwste plannen uit Den Haagen hervormingen van het zorgstelsel. Maar ook kijken we naar ontwikkelingen inde regio, zoals het vergroten van het belang van regionale overleggen in deinrichting van het zorglandschap.

Met aandacht voor:

  • De wijze waarop het actuele zorglandschap isgeorganiseerd en welke relevante ontwikkelingen er spelen.

  • Hoe kan ik als apotheker inspelen op dezeontwikkelingen? Wat gaat er precies veranderen en hoe beïnvloedt dit het werkvan de apotheker? We zullen vooruitkijken naar waar de apotheek staat over 5jaar.

  • Wat kan netwerkzorg betekenen voor deapotheker – wat kom je tegen in een netwerk? Apothekers kunnen hun kennis,informatie en het ondernemerschap inzetten om de populatie gezond te houden ente maken, daarnaast zijn deze netwerken een kans voor apothekers om een deelvan zeggenschap en invloed te claimen. Deze dag zullen we aandacht besteden aande benodigde competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen deze besturen.Doelgroep:Apotheker

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
03-11-2020 10:00 12:00

Locatie

Online

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl