Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: Eendaagse apothekers


Een motiverende trainingsdag voor apothekers vanZELA. We gaan die dag kijken naar trends en ontwikkelingen die het werk van deapotheker gaan beïnvloeden. Het gaat hier om de nieuwste plannen uit Den Haagen hervormingen van het zorgstelsel. Maar ook kijken we naar ontwikkelingen inde regio, zoals het vergroten van het belang van regionale overleggen in deinrichting van het zorglandschap.

Met aandacht voor:

  • De wijze waarop het actuele zorglandschap isgeorganiseerd en welke relevante ontwikkelingen er spelen.

  • Hoe kan ik als apotheker inspelen op dezeontwikkelingen? Wat gaat er precies veranderen en hoe beïnvloedt dit het werkvan de apotheker? We zullen vooruitkijken naar waar de apotheek staat over 5jaar.

  • Wat kan netwerkzorg betekenen voor deapotheker – wat kom je tegen in een netwerk? Apothekers kunnen hun kennis,informatie en het ondernemerschap inzetten om de populatie gezond te houden ente maken, daarnaast zijn deze netwerken een kans voor apothekers om een deelvan zeggenschap en invloed te claimen. Deze dag zullen we aandacht besteden aande benodigde competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen deze besturen.Doelgroep:Apotheker

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
03-11-2020 09:30 16:00

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie