Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Symposium kwetsbare ouderen


Wegens overweldige belangstelling is inschrijven voor het symposium kwetsbare ouderen is niet meer mogelijk.

Deelnemers die zonder aanmelding op de locatie aankomen, kunnen wij geen plaats bieden helaas. U kunt zich wel inschrijven voor het symposium op 31 maart 2020, zie deze nascholingsagenda. 

Indien u twijfelt of u zich heeft aangemeld, neem s.v.p. contact op met nascholing ZEL, telefoonnummer: 0174-210443. 

Lezing: Henk Nies, Directeur strategie en ontwikkeling Vilans

Samenwerking voor kwetsbare ouderen: hoe maak je een goed team?

Als samenleving en als zorgsector hebben we de grote uitdaging om een antwoord te vinden op een nog nooit vertoonde demografische werkelijkheid.

Steeds meer mensen leven langer in goede gezondheid,daar tegenover staat dat het absolute aantal mensen met een complexe zorgvraag fors toeneemt. En de arbeidsmarkt levert nu al grote problemen op. Hoe gaan we daarmee om?

Deelname aan 2 van onderstaande werksessies:

1. Vroegsignalering: Bemoeien en betuttelen of bittere noodzaak?
Hoe organiseren we vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid en/of dementie bij thuiswonende ouderen, zodat tijdig passende zorg en ondersteuning kan worden geregeld? In Maassluis en in Westland wordt aan dit thema gewerkt, waarbij we de signalerende rol van vrijwilligers en van hulpen bij de huishouding versterken én de opvolging organiseren. Tijdens de werksessie worden de projecten kort toegelicht om vervolgens actief aan de slag te gaan met vraagstukken als: wie zien we als signaleerders, wat verwachten we van signaleerders en hoe gaan we om met privacy en andere dilemma’s?

2. Urgentie thuis en dan?
Met vereende krachten is in de regio gewerkt aan het project “Urgentie thuis en dan?”.Hieruit is een voorstel gekomen voor een eenduidige werkwijze wanneer er thuis bij een oudere een urgente situatie ontstaat.Of deze uitdagende aanpak inderdaad tot snellere, meer gepaste zorg én tot ontlasting van de huisartsen leidt hangt af van een goede implementatie. Daar hebben we u bij nodig! Dus samen aan het werk om de implementatie van het project te laten slagen!

3. Het juiste bed voor mevrouw de Jong!
Stagnatie in de doorstroom binnen de keten van de ouderenzorg leidt regelmatig tot verkeerde bedproblematiek in het ziekenhuis, in de VVT en tot wachters in de thuissituatie. Hoe kunnen we dit veranderen, zodat elke kwetsbare oudere de passende zorg en ondersteuning krijgt, op het moment dat het nodig is? De basis voor de afspraken is gemaakt. In de werksessie gaan we in gesprek over de implementatie en kijken we welk vervolg nodig is.

4. Leefstijlen van senioren: wonen-zorg-welzijn
Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten voor wonen met zorg en welzijn voor senioren is het belangrijk om rekening te houden met de verschillen binnen de groep ouderen. Naast demografische (leeftijd, levensfase), economische (inkomen) en culturele factoren speelt voorkeur een steeds grotere rol. Afhankelijk van de leefstijl kijken mensen anders aan tegen ouder worden en variëren de wensen op het gebied van wonen/buurt, zorg en welzijn. In deze werksessie komen bestaande en nieuwe combinaties van wonen-zorg-welzijn in relatie tot de onderscheiden leefstijlen aan de orde.

5. Wens van de patiënt centraal in tijden van schaarste?
Tot hoever kunnen organisaties tegemoet komen aan de wensen van ouderen op het gebied van indicatiestelling, dagbestedings- of verblijflocatie en momenten van zorg? De huidige schaarste aan personeel vraagt om andere manieren van inzet. In deze werksessie gaan we gezamenlijk na welke invloed krapte heeft op de organisatie van taken binnen de ondersteuning en zorg aan ouderen en verkennen we nieuwe oplossingen voor dit probleem.Doelgroep:HuisartsSpecialist ouderengeneeskundeWelzijn

Planning

Datum Begin Eind
30-01-2020 17:30 21:30

Locatie

De Rank Evenementenlocatie

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Huisartsen3 punten
ABAN3 punten
ABAN3 punten