Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Handvatten voor huisartsenzorg voor ouderen aan de hand van casuïstiek


Merk je ookdat de zorg rondom kwetsbare ouderen thuis steeds complexer wordt? Worstel jesoms met het vinden van de juiste zorg voor deze oudere? Loop je weleens tegenmuren aan en weet je niet waar je dan terecht kunt? Dan is deelname aan dezecasuïstiek-besprekingen wellicht iets voor jou.

Door delandelijke ontwikkelingen blijven ouderen steeds langer thuis wonen met eencomplexere zorgvraag. Dit vraagt van POH’s en wijkverpleegkundigen een andererol en expertise. Wij denken dat door ‘met elkaar’ te zoeken, discussiëren ente sparren over oplossingen, de kennis en expertise rondom deze doelgroepvergroot kan worden.

Debesprekingen worden geleid door kaderhuisarts ouderenzorg Maaike Ham enverpleegkundig specialist Rini Sunder.

Je kunt jeeigen voorbeeld uit de praktijk inbrengen als onderwerp ter bespreking. Grijpdeze gelegenheid aan om een eigen casus in te dienen! Dit kan bij Rini Sunder,
rsunder@zel.nl
 voor 14 augustus 2019.Doelgroep:Praktijkondersteuner

Planning

Datum Begin Eind
04-09-2019 19:00 21:30

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 190,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.