Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Taal als tool (voor zorgverleners uit gemeente Vlaardingen)


Deze scholing wordt op 10 september nogmaals georganiseerd (zie nascholingsagenda)

Vanuit het idee van de positieve gezondheid richten zorgverleners zich steeds meer op het leren omgaan met beperkingen in plaats van het uitbannen van ziektes. Behandelingen worden hierdoor persoonsgerichter en de nadruk komt te liggen op de eigen motivatie van de patiënt. De zorgverlener speelt hierin steeds vaker een coachende en ondersteunende rol.

Maar hoe motiveer je een patiënt om actief zijn of haar eigen doelen na te streven? Door middel van de juiste taal kunt je heel veel bereiken.

De training maakt duidelijk wat het effect is van taal op de motivatie van een patiënt en hoe je taal kunt gebruiken om hem of haar verder te motiveren tot een gedragsverandering.

Leerdoelen:

  • begrijpt het belang van het spreken van de juiste taal
  • begrijpt het effect van taal op de brein
  • kan deze kennis inzetten voor het spreken van de juiste taal
  • en kan daarmee de patiënt motiveren de eigen regie te nemen

Deze scholing is alleen bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in gemeente Westland. Voor de andere gemeenten volgen er nog data.Doelgroep:ApothekerDietisteErgotherapeutFysiotherapeutHuisartsLogopedistOefentherapeutPoh ggzPraktijkondersteunerPsycholoog

Planning

Datum Begin Eind
11-06-2019 19:00 21:30

Locatie

Minters

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 0,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie POH-GGZ2 punten
Accreditatie Paramedici2 punten
Accreditatie Huisartsen2 punten
Nederlands Instituut van Psychologen2 punten
Accreditatie Apothekers2 punten
Accreditatie Fysiotherapeuten2 punten
Accreditatie Praktijkondersteuner2 punten
Accreditatie Verpleegkundigen punten