Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Triagescholing (verdieping) Hoe is het met iemand en wat is de vraag?


Hoe is het met iemand en wat is de vraag?
Wat zet je in om de mate van ziek zijn en de hulpvraag te achterhalen?
Hoe ondersteunt de triagewijzer zodat je komt tot een juiste beslissing?


De scholing

Het gebruik van de NHG-TriageWijzer ter ondersteuning van het urgentie denken wordt geoefend in gesprekken waarbij de trainingsacteur zich met steeds ander gedrag en andere klachten presenteert aan de assistenten. Het achterhalen van de hulpvraag en het vormen van een toestandsbeeld waardoor de urgentie bepaald kan worden, staat centraal. Het omgaan met het gedrag van de patiënt en het gebruik van de NHG-TraigeWijzer als ondersteuning bij de urgentie beoordeling wordt met verschillende casuïstiek geoefend.


Doelgroep
De training is een verdieping voor deelnemers die eerder een triagetraining bezochten en inzet van de NHG-TriageWijzer al eigen hebben gemaakt en behoefte hebben aan een opfrismoment of verdiepingsmoment. Het accent ligt sterk op oefenen van triagevaardigheden met inzet van een trainingsacteur.

Deze scholing wordt extra aangeboden en valt niet onder het abonnement van HC WSD.Doelgroep:Doktersassistent

Planning

Datum Begin Eind
24-09-2019 13:00 16:45

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 195,00

Niet-ledenprijs

€ 225,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Doktersassistenten3 punten