Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

WDP: Scholing tijdig spreken over het levenseinde deel 1


Als u zich inschrijft voor de scholing, heeft u zich automatisch ingeschreven voor deel 2 op 31 oktober 2019.

Wist u dat:
• driekwart van de Nederlanders duidelijke ideeën heeft over hoe en waar hij wil sterven? bent u op de hoogte van de wensen van uw patiënt?
• de meeste zorgverleners en patiënten een drempel ervaren om hierover het gesprek aan te gaan?
• in medische correspondentie tussen huisarts, SOG of medisch specialist bij ernstig zieke patiënten geen wensen of beleid t.a.v. het levenseinde staan vermeld?

Waarom een StiP-cursus* Tijdig spreken over het levenseinde?

De cursus beoogt het tijdig spreken over het levenseinde met patiënten in de huisartspraktijk te bevorderen. Hiertoe wordt het concept van Advance Care Planning als kapstok gehanteerd. De cursus bestaat uit twee samenhangende trainingsmodulen van elk 2 uur en een praktijkopdracht.

U weet na afloop
• hoe u bepaalt welke patiënten in aanmerking komen voor Advance Care Planning
• hoe u effectief het gesprek voert over keuzes en beslissingen rond het levenseinde
• hoe  u de vinger aan de pols kunt houden bij de patiënt en evt. naasten
• hoe u deze informatie in uw His kunt registreren
• hoe u zorg draagt voor de communicatie met andere hulpverleners
• welk voorlichtingsmateriaal geschikt is
• hoe u komt tot een goede afweging van wat passende zorg is
• welke rechten en plichten een rol spelen bij ACP
• hoe op een ethische manier om te gaan met culturele verschillen rond het levenseinde
• hoe emoties van patiënt, naasten en uzelf te hanterenDoelgroep:Praktijkondersteuner

Planning

Datum Begin Eind
10-10-2019 19:00 21:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 410,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Praktijkondersteuner4 punten
Accreditatie Verpleegkundigen4 punten