Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: GGZ Ethiek en recht in de huisartsenpraktijk


De scholing zal voor een belangrijk deel opgebouwd worden rond de juridische en/of ethische vragen die door de POH-GGZ gesteld worden. Op vele vragen is niet een eenduidig antwoord mogelijk maar door er met elkaar op een gestructureerde manier naar te kijken kunnen we wel tot concrete antwoorden komen. Voorbeelden van vragen zijn bijvoorbeeld: - Wat schrijf je wel/niet in het HIS? - Welke informatie stuur je mee met een verwijzing? - Hoe en waar noteer je vermoedens van kindermishandeling? - Wanneer en hoe informeer je ou-ders van een 15-jarige over de inhoud van een gesprek? 

Leerdoelen
Na de scholing is de POH-GGZ:
• Op de hoogte van de belangrijkste stromingen in de medische ethiek en de consequenties daarvan voor de praktijk.
• In staat om begrippen als autonomie, zelfbeschikking, beroepsgeheim en wilsbekwaamheid hanteren en gebruiken in specifieke casuïstiek.
• Op de hoogte van gezondheidsrechtelijke aspecten van dossiervoering, consultatie en verwijzing.
• In staat een brug te slaan tussen recht en ethiek en de toepassing van beide in de eigen context. 

Oproep:
in deze scholing draait een groot deel om zelf ingebrachte casuïstiek. Alle morele (medisch ethische) en juridische vragen zijn welkom. Mail deze vóór 28 maart 2019 naar Daniëlle Vissers (ZEL) dvissers@zel.nl

Docent
Dr. Andrea Ruissen (1981) is psychiater en filosofe. Naast haar werk in de patiëntenzorg publiceert zij regelmatig in (wetenschappelijke) tijdschriften, op websites en schrijft zij boekhoofdstukken. Ze geeft vanuit Amedea voordrachten, scholing en onderwijs aan verschillende doelgroepen en faciliteert moreel beraden. Doelgroep:Poh ggz

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
11-04-2019 19:15 21:15

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 60,00

Niet-ledenprijs

€ 60,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie POH-GGZ2 punten

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie