Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

E-learning COPD Caspir 6 2019Indien spirometrie in eigen beheer dienen poh/da en huisarts  (uitvoerder en beoordelaar)  iedere 3 jaar:
o 1x de Caspir module 6 scholing te volgen

o 1x de Caspir online scholing te volgen

Deze vergoeding is maximaal eenmaal per drie jaar mogelijk (per deelnemende huisarts of POH). 

o 1x een voldoende portfolio in te leveren met de laatste 8 verrichtte spirometrieën


Caspir online is een mogelijkheid voor het volgen van de Caspir module 6. Gewoon thuis achter uw eigen computer, laptop of tablet. Maandelijks wordt er een nieuwe casus klaar gezet op de NHG site. Per kalenderjaar dient u 12 casussen te doorlopen. Deelname aan CASPIR Online vervangt eenmaal een Module 6 avond. Dus als u kiest voor de online scholing kunt u dat jaar niet deelnemen aan de plenaire cursus avond Caspir bij de ZEL.

Voor aanmelding zie; https://cahag.nl/form/caspir-module6-online Bent u POH en heeft u geen bignummer? vul een 0 in u kunt dan gewoon doorgaan met de aanmelding.

Doelgroep : huisartsen en praktijkondersteuners, praktijk verpleegkundige, verpleegkundig specialist die COPD zorg in de praktijk verzorgen.

Data           : niet van toepassing is een thuis studie. Stroomt u gedurende het jaar in dan moet u de gemiste casussen (vanaf januari) nog wel maken

Tijdsduur     : Het maken van een casus vraagt gemiddeld 15 minuten.

Docenten     : Niet van toepassing uiteraard kunt u voor vragen mailen naar nascholing@zel.nl  dan zal iemand uit het COPD team deze vraag beantwoorden.

Prijs            : Hoe ontvangt het cursus geld terug? Teruggave van het door u  betaalde cursusgeld is uitsluitend mogelijk voor huisartsen en POH-S die deelnemen aan het zorgpad     COPD. Deze vergoeding is eenmaal per drie jaar mogelijk. Teruggave van het cursus geld geschiedt na het afronden van de scholing.                                                                                                      
Stuur na afloop van de scholing een mail naar nascholing@zel.nl  Sluit bij: uw factuur en een kopie van certificaat. Vergeet niet in de mail te vermelden naar wie het bedrag overgemaakt  moet  worden.  De juiste naam en het rekeningnummer.

Er worden door de CAHAG drie punten bijgeschreven indien u aangesloten bent bij een beroepsgroep: Gaia voor de HA, V&VN of NVvPO voor de POH-S. LET OP vul dan wel bij inschrijving je gegevens in Doelgroep:HuisartsPraktijkondersteunerVerpleegkundigeVerpleegkundig specialist

Planning

Datum Begin Eind
31-12-2019 18:00 18:30

Locatie

Onbekend

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 80,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.