Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Het andere gesprek: een cursus in coachende vaardigheden


Wilt u op de lijst geïnteresseerde geplaatst worden dan kunt u een mail sturen naar nascholing@zel.nl . Zodra er acht geïnteresseerden zijn zullen we data bekend maken. Heeft u vragen kunt u bellen met Jacqueline Rolfes 0174 615069.

In overleg met het docententeam is het ook mogelijk om deze scholing binnen uw HAGRO aan te bieden. Tarief is in overleg.

Het andere gesprek
een cursus in coachende vaardigheden

Herkent u dit:

Vol enthousiasme probeert u als huisarts of praktijkondersteuner de patiënt te overtuigen van het nut van leefstijlverandering. Maar bij een volgend consult is er nog niets veranderd. U heeft het gevoel dat u niet op één lijn komt met een patiënt of dat deze weerstand heeft tegen verandering.
Na het volgen van de bijeenkomsten van deze cursus zult u merken dat u totaal andere gesprekken heeft met de patiënt.

Leerdoelen

Tijdens de cursus worden uw gespreksvaardig-heden aangescherpt en wordt u zich bewuster van (lastige) interacties in de spreekkamer. Ook leert u hoe u patiënten kunt motiveren.

Na het doorlopen van de gehele cursus:
•Heeft u inzicht in welke houding en gespreks-vaardigheden nodig zijn voor (meer) persoons-gerichte zorg en kunt u deze toepassen.
•Heeft u inzicht in (lastige) interacties die kunnen spelen in het contact met de patiënt. U bent zich bewust van uw eigen aandeel hierin en u gaat hier tijdens het gesprek op adequate wijze mee om.
•Heeft u inzicht in instrumenten die u kunt inzetten om te achterhalen wat voor de patiënt belangrijk is om tot een gezamenlijke overeenstemming en besluitvorming te komen.
•Heeft u geleerd om te gaan met weerstand en oplossingsgericht te werken.

Programma

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, wij verwachten dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent.De cursus kan individueel of in duo´s gevolgd worden. Per bijeenkomst wordt vooraf huiswerk en/of voorbereidingswerk toegestuurd.

Programma per cursusavond:

Tijdens de eerste drie bijeenkomsten wordt aan de hand van de theorie geoefend in kleine groepjes. De vierde bijeenkomst is een ‘terugkom-avond’ waarbij aan de hand van opnames van een consult het geleerde wordt besproken.


1.We staan eerst stil bij wat uw eigen leerdoelen zijn voor coaching. Daarna behandelen we de theorie over coachende houding en vaardigheden met aansluitend het trainen van deze vaardigheden.
2.De theorie van Transactionele Analyse wordt behandeld en we gaan oefenen met egoposities. 
3.Ook behandelen we de logische niveau’s van Bateson en ontdekken dat verandering op verschillende niveaus plaatsvindt. Veranderprocessen worden bewuster aangepakt, door hierin te trainen. U leert omgaan met weerstand en ambivalentie die veranderingen in de weg kunnen staan. Ook krijgt u verschillende instrumenten aangereikt om oplossingsgericht te werken.
4.We kijken terug op al het geleerde aan de hand van eigen opgenomen consulten/gesprekken en wisselen ervaringen uit.


Accreditatie                                      Kosten

12 punten                                          €400,-

De cursus wordt gegeven door Kaderhuisartsen Supervisie en Coaching:

  • Hans Peter Breedveldt Boer
  • Joukje Garretsen
  • Christine Vis- de Pijper


Doelgroep:HuisartsPraktijkondersteuner

Planning

Datum Begin Eind
31-12-2019 19:00 21:30

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 400,00

Niet-ledenprijs

€ 450,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.