Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Eendaagse


Dit najaar organiseert Zorgorganisatie Eerste Lijn insamenwerking met het Voedingscentrum en  een nascholingsdag over voeding voor huisartsen. Er valt nogenorm veel te winnen met goede voorlichting over voeding door huisartsen.

Tijdens deze interactieve dag komen uiteenlopendevoedingsonderwerpen aan bod waar u als huisarts dagelijks mee te maken hebt,van voeding gerelateerde aandoeningen tot de voedingshypes die via uw patiëntenook hun weg vinden naar de huisartsenpraktijk.

We staan stil bij de relevantie van voeding in dehuisartsenpraktijk en uw rol daarin als het gaat om preventie en behandelingvan ziekten en onderwerpen als de Schijf van Vijf, voor wie gelden welkesuppletieadviezen en welke voedingsadviezen horen bij veelvoorkomendeaandoeningen. Maar ook hoe komen voedingsnormen en -adviezen tot stand, hoe zithet met de wetenschap daar achter. Voeding gaat niet alleen overvoedingsstoffen en voedingsmiddelen, maar ook over eetgedrag en gewoonten.Vandaar dat we tijdens deze dag ook ingaan op de invloed van de fysieke ensociale omgeving op eetgedrag en hoe het gesprek over voeding aan te gaan metpatiënten.

Over al deze onderwerpen gaan de specialisten van hetVoedingscentrum graag met u in gesprek en praktisch aan de slag. Diëtisten uitde regio zijn in de namiddag aanwezig om de lijn naar de diëtist door tetrekken: wat kunnen diëtisten voor u betekenen, wanneer en hoe verwijs je naarhen door?

Kortom een dag die vanuit verschillende invalshoeken volop ‘foodfor thought’ biedt!Doelgroep:Huisarts

Planning

Datum Begin Eind
17-09-2019 08:30 17:00

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 455,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Huisartsen7 punten