Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

WDP - Hoe houd jij de regie


Inhoud

Voorpraktijkondersteuners is Regie houden in samenwerking met zowel collega’s als patiënteneen uitdagende opgave.
We verdiepen ons in twee avonden twee kanten van de Regie medaille.

1e Avond – 20 november 2018
Hoe neem jij de regie in de praktijk zodat je jouw opgave
(het bieden van passendezorg aan patiënten met chronische aandoeningen) naar behoren kunt uitvoeren insamenwerking met de collega’s?

De eersteavond richten we op jouw regie in de huisartsenpraktijk:

  • Zichtop de plek die je inneemt in de praktijk en de werkrelaties die je hebt.
  • Watheb je van wie nodig om jouw opgave uit te voeren?
  • Hoezorg je ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt.

2e Avond – 15januari 2019
Hoe bevorder je de eigen Regie van patiënten? Hoe kun je het gesprek daarover zo inrichten dat het ondersteunend is aan de doelen van de patiënt.

De tweedeavond richten we op jouw contact met de patiënt:

  • Samenmet de patiënt op zoek naar het doel van de samenwerking en de route waarlangsde doelen te behalen.
  • Samenvoorbereid het gesprek in. Stimuleer de patiënt om zich voor te bereiden op hetgesprek.
  • Welkehouding neem je aan en hoe richt je het gesprek in om de patiënt teondersteunen bij het behalen van zijn doelen.

Je  gaat praktisch aan de slag met jouwleervragen.

De trainingwordt begeleid door Eugenie van Miltenburg en Chantal van Arensbergen. Zijcombineren hun ervaring in de brede huisartsenzorg met het thema Regie.


Accreditatie: voor deze scholing wordt accreditatieaangevraagd voor 4 uur bij de NVvPO en de V&VN. Dezepunten worden, na goedkeuring, toegekend na het volgen van beidescholingen. Punten voor één avond worden niet toegekend.

Doelgroep:Praktijkondersteuner

Datum

Dinsdag 15 januari 2019

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Verpleegkundigen2 punten
Accreditatie Praktijkondersteuner2 punten

Planning

Datum Begin Eind
15-01-2019 19:00 21:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn