a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

E-learning Medicamenteuze behandeling bij COPD


kopieer deze link en plak in uw browser: https://www.medicijngebruik.nl/product/detail/2385

Kosten: € 20,95 per persoon, vrij van btw

Inhoud

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een aandoening die zich kenmerkt door een niet volledig reversibele en doorgaans progressieve luchtwegobstructie. Deze is het gevolg van een abnormale ontstekingsreactie van de longen op inhalatie van schadelijke gassen en deeltjes. De belangrijkste risicofactor voor COPD is roken.

Bij de behandeling van COPD is stoppen met roken (en daarna ook gestopt blijven) de belangrijkste stap. Daarnaast komen diverse (inhalatie)geneesmiddelen in aanmerking. Deze e-learningcursus gaat in op de verschillende medicamenteuze behandelmogelijkheden voor COPD en bespreekt de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen. Diagnose, symptomen en co-morbiditeit bij COPD worden in deze cursus niet behandeld.

Resultaat

Na afronding van deze cursus weet u:
welke geneesmiddelen voor COPD beschikbaar zijn
welke geneesmiddelen de voorkeur hebben en waarom
hoe u een COPD-exacerbatie medicamenteus kunt behandelen

kent u:
de kenmerken van de verschillende geneesmiddelen voor COPD
de kenmerken van de verschillende inhalatoren
de indicaties voor gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD
de belangrijkste medicamenteuze aspecten van de NHG-standaard COPD (2015)

kunt u:
de behandeling van uw COPD-patiënten optimaliseren
inschatten welke inhalator geschikt is voor welke patiënt


Doelgroep:HuisartsPraktijkondersteunerVerpleegkundige

Locatie

Onbekend

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 0,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl