Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: Basisscholing insuline deel 1 2019


Nascholing: Starten met insuline

Inleiding

In het voorjaar van 2019 organiseert Zorgorganisatie Eerste lijn (ZEL) een geaccrediteerde nascholing “Starten met insuline”. Deze nascholing bestaat uit 3 modules en richt zich in het bijzonder op de zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 die met insuline (zouden moeten) worden behandeld.

Inhoud

Verreweg de meeste mensen met Diabetes Mellitus type 2 worden tegenwoordig in de eerste lijn behandeld en heel vaak zal de huisarts, in veel gevallen samen met de praktijkondersteuner, een belangrijk deel van de zorg voor zijn of haar rekening nemen. Dat is een stap in de goede richting, want met de enorme toename van het aantal patiënten is extra capaciteit in de eerstelijnszorg onmisbaar. Tegelijkertijd maakt deze verschuiving in de zorg het noodzakelijk dat men goed geschoold is en blijft.

Deze modulaire en praktijkgerichte nascholing levert daartoe een belangrijke bijdrage.

Het programma concentreert zich op de algemene kennis over Diabetes Mellitus maar vooral op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het starten en begeleiden van insulinetherapie. In deze intensieve nascholing krijgt u de instrumenten aangereikt die onontbeerlijk zijn bij het verlenen van de juiste zorg aan deze groeiende patiëntengroep.

Met het verder bevorderen van uw deskundigheid op dit ziektegebied hopen wij een impuls te kunnen geven aan de kwaliteit van de diabeteszorg in het werkgebied van ZEL.

Docenten

De nascholing zal worden gegeven door Wilma van Hoek (diabeteskaderarts ZEL en huisarts in Maassluis) en Nellie van den Berge (diabetesverpleegkundige en praktijkverpleegkundige in ’s-Gravenzande).

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn, Stokdijkkade 21a te Naaldwijk.

Data en tijden

De cursus bestaat uit 3 modules:

Module 1       Datum:         donderdag 24 januari 2019     

Tijd:             19.00 uur tot 21.30 uur

Module 2       Datum:         woensdag 6 februari 2018

Tijd              19.00 uur tot 21.30 uur

Module 3       Datum:         donderdag 7 maart 2018    

Tijd:             16.00 uur tot 21.30 uur

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners.

Basiskennis over Diabetes Mellitus is noodzakelijk.


Programma Module 3

Inhoud

  • Ontregelingen
  • Controles
  • Educatie
  • Bespreken praktijkopdrachten

Voorbereiding:

  • Welke educatiematerialen t.b.v. insulinetherapie worden in de praktijk gebruikt?
  • Geef jezelf een dummyprik
  • Stuur voorafgaand aan de scholing de protocollen en werkafspraken m.b.t. (instellen op) insuline naar nvdberge@zel.nl
  • Stel, indien mogelijk, een patiënt in op insuline en stuur hiervan een kort verslag voorafgaand aan de scholing naar nvdberge@zel.nl

Belangrijk

  • Om accreditatie te verkrijgen, dient u bij alle modules aanwezig te zijn.


Doelgroep:HuisartsPraktijkondersteuner

Log in voor inschrijven scholing

Datum

Donderdag 24 januari 2019

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Praktijkondersteuner0 punten
Accreditatie Huisartsen0 punten

Planning

Datum Begin Eind
24-01-2019 19:00 21:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Niet-ledenprijs

€ 300,00

Ledenprijs

€ 0,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie