Nascholing

Financiering nascholingen


Diverse stromen

Er zijn nascholingen waar een eigen bijdrage gevraagd wordt en andere nascholingen zijn kosteloos. Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven:

  • Abonnementen: HC WSD (Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland) en ZELA (Zorggroep Eerste Lijn Apotheken)
  • Zorgpad-gelden
  • ROS-gelden
  • Subsidies
  • FAW gelden (Fonds Achterstandswijken)

 

Abonnementen: HC WSD – ZELA


HC WSD abonnement
Huisartsen in de regio DWO (Delfland Westland Oostland)-NWN (Nieuwe Waterweg Noord), die lid zijn van de Huisartsen coöperatie WSD, betalen jaarlijks een verplichte contributie voor nascholing. Met dit abonnement kunnen huisartsen kosteloos 21 uur geaccrediteerde nascholing volgen. Deze nascholing wordt aangeboden in de vorm van een Eendaagse en een Tweedaagse.

Tevens organiseert ZEL voor EKC medewerkers/WDH leden jaarlijks een nascholing. Voor de praktijkondersteuners en doktersassistenten organiseert ZEL voor iedere doelgroep vier geaccrediteerde nascholingen op jaarbasis. Deze zijn kosteloos indien de werkgever lid is van HC WSD.

 

ZELA abonnement
Apothekers betalen een basistarief per apotheek. Het aanbod van vier geaccrediteerde nascholingen (minimaal 10 uur) per jaar geldt voor elke apotheker werkzaam in een bij de ZELA aangesloten apotheek. Naast het basistarief zijn er per nascholing aanvullende kosten. Deze kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de ZEL website.

 

Zorgpad-gelden

Indien de zorgverlener deelneemt aan zorgpaden (op basis van een contract met ZEL) zijn deze nascholingen grotendeels kosteloos met uitzondering van enkele ingekochte nascholingen. De ingekochte nascholingen worden tegen een gereduceerd tarief of kostprijs aangeboden. Deze kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende scholing in de nascholingsagenda op de ZEL website.

Indien de zorgverlener niet deelneemt aan een zorgpad (op basis van een contract met ZEL) zijn er kosten verbonden aan deelname van deze nascholingen. Deze kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de ZEL website. Zorgverleners met een contract krijgen voorrang op de inschrijving.

 

ROS (Regionale OnderSteuning) gelden

Aan eerstelijns zorgverleners in de regio DWO-NWN die deelnemen aan een ROS nascholing, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de ZEL website.

 

Subsidies

Bij deelname aan nascholingen die uit een subsidie worden gefinancierd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van het project en de subsidie die hiervoor beschikbaar is. De eventuele kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de ZEL website.

 

Fonds Achterstandswijken gelden (FAW)

Bij deelname aan nascholingen die via FAW worden georganiseerd, zijn geen kosten verbonden. Een voorwaarde is wel dat de huisartsenpraktijk waar de zorgverlener werkt in een achterstandswijk is gevestigd. Indien de scholing is opengesteld voor praktijken buiten het achterstandswijk kunnen er kosten aan de scholing verbonden zijn. De eventuele kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de ZEL website.

 

Vragen en/of opmerkingen

Contactpersonen: Jacqueline Rolfes, jrolfes@zel.nl of Jaqueline Mesman, jmesman@zel.nl of tel. 0174-210443. Betreft Fonds Achterstandswijken: Sandra van Det, svdet@zel.nl of tel. 0174 615063.