Nascholing

Afdeling nascholing


Het team

De organisatie van de nascholingen wordt ondersteund vanuit ZEL. Het team nascholing bestaat uit: 

  • Joukje Garretsen: Medisch Coördinator en PAM;
  • Jacqueline Rolfes: Nascholingscoördinator;
  • Jaqueline Mesman: Nascholingscoördinator;
  • Silvia Zwinkels: Medewerker Deskundigheidbevordering;
  • Angeline Klune, Nascholingsassistent.

Contact kan worden opgenomen via nascholing@zel.nl of telefonisch via 0174-210443.

 

In de algemene voorwaarden leest u meer over de algemene regels die gelden bij inschrijving voor onze nascholingen. ZEL staat ingeschreven in het CRKBO-register. Met deze inschrijving heeft ZEL een btw-vrijstelling voor het aangeboden beroepsonderwijs.

ZEL heeft regelmatig overleg en inhoudelijke afstemming over de nascholingsactiviteiten met vertegenwoordigers van Reinier de Graaf Groep (RdGG), Transmurale Zorg Centra, Vlietland Ziekenhuis, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Centrale Huisartsen Posten (CHP’s).Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl