Nascholing

Afdeling nascholing


Het team

De organisatie van de nascholingen wordt ondersteund vanuit ZEL. Het team nascholing bestaat uit: 

  • Marjolijn Boendermaker: PAM;
  • Jacqueline Rolfes: Nascholingscoördinator;
  • Jaqueline Mesman: Nascholingscoördinator (tijdelijk afwezig);
  • Silvia Zwinkels: Medewerker Deskundigheidbevordering;
  • Angeline Klune, Nascholingsassistent;
  • Sascha van Buuren, Nascholingsassistent.

Contact kan worden opgenomen via nascholing@zel.nl of telefonisch via 0174-210440.

 

In de algemene voorwaarden leest u meer over de algemene regels die gelden bij inschrijving voor onze nascholingen. ZEL staat ingeschreven in het CRKBO-register. Met deze inschrijving heeft ZEL een btw-vrijstelling voor het aangeboden beroepsonderwijs.

Wanneer u een klacht heeft over ZEL, is het belangrijk dit kenbaar te maken; voor u is het van belang dat er iets gedaan wordt met uw klacht, voor ZEL is het belangrijk dat u tevreden bent. Ook zien wij de klachtenprocedure als een mogelijkheid om de activiteiten en diensten te verbeteren en klantvriendelijker te werken. Dit kan alleen als bij ons bekend is hoe u de activiteiten en diensten van ZEL ervaart en hoe u denkt dat het beter kan.

Klik hier voor de klachtenprocedure-ZEL.
Klik hier voor het klachtenformulier

ZEL heeft regelmatig overleg en inhoudelijke afstemming over de nascholingsactiviteiten met vertegenwoordigers van Reinier de Graaf Groep (RdGG), Transmurale Zorg Centra, Vlietland Ziekenhuis, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Centrale Huisartsen Posten (CHP’s).Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl