Nascholing

Accreditatie


ZEL biedt kwalitatief hoogwaardige nascholingen aan die geaccrediteerd zijn voor de diverse eerstelijnsberoepsgroepen. Lees hieronder meer over de accreditatie van huisartsen en multidisciplinaire nascholingen.

 

Huisartsen

ZEL Deskundigheidbevordering B.V. heeft van het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH) van de KNMG het recht verkregen tot instellingsaccreditatie. Hiertoe behoort het accrediteren van in eigen beheer of regie ontwikkelde nascholingen en nascholingen van derden. 

De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) en is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de accreditatie aanvragen die ZEL ontvangt. 

 

Documenten accreditatie aanvraag scholingen:

 1. Procedure accreditatie
 2. Voor meer informatie, klik op het desbetreffende onderwerp: Informatie disclosure sheet,  Geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied en Zelfevaluatie gunstbetoon en informatie competenties
 3. Aanvraagformulier accreditatie
 4. Stuur het aanvraagformulier (GAIA) en de presentatie naar
  Zorgorganisatie Eerste Lijn
  T.a.v.: Accreditatie
  Stokdijkkade 21a
  2671 GX Naaldwijk
  Tel. 0174 – 615 069
  accreditatie@zel.nl
 5. De inhoudelijke beoordeling van nascholingen wordt uitgevoerd door de Plaatselijke Coördinatoren en/of de District Coördinator (tevens Perifeer Accreditatie Medewerker). Indien er rondom deze beoordeling nog vragen zijn, zult u door één van deze huisartsen benaderd worden, zie de procedure voor verdere informatie.

 

Documenten accreditatie aanvraag door EKC betreft FTO en groepen

  1. Format jaarplan
  2. Format Verslag FTO
  3. Format Verslag Overleg – Intervisie bijeenkomst
  4. Handleiding EKC

 

Tarieven

Voor accreditatie van nascholingen uit de regio Westland, Schieland, Delfland gelden de volgende tarieven:

Programma accreditatie (nieuw) Tarieven excl. 21% BTW
Ongesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profit sector € 225 en € 5 per deelnemer met een maximum van €150
Gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profit sector € 450 en € 5 per deelnemer met een maximum van €150
Vervolgbijeenkomsten verwerken in GAIA € 5 per deelnemer met een maximum van €150
Indien uw aanvraag ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de keuringsraad (zie zelfevaluatie gunstbetoon) worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. €100,- kosten die moeten worden afgedragen aan de keuringsraad. Offerte administratieve taken ZEL op aanvraag.
   

 

Multidisciplinair

De nascholingen die ZEL organiseert voor apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en verloskundigen worden in sommige gevallen geaccrediteerd aangeboden. Dit wordt per scholing aangegeven.

De accreditatie is afgegeven door:

 • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
 • KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie
 • KNGF
 • KNMP


Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl