Nascholing

Huisartsenabonnement HC WSD


In 2011 hebben de leden van de huisartsen coöperatie hun specifieke voorkeur uitgesproken voor regionale scholingen. Om dit te kunnen verwezenlijken is een nascholingsabonnement ontwikkeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. In ieder najaar presenteert het bestuur van de coöperatie het nascholingscurriculum en het abonnementstarief van het komende jaar.

 

Investering

Met de abonnementsgelden investeert de HC WSD in deskundigheidbevordering zoals:

 • Het ontwikkelen, organiseren, coördineren en accrediteren van nascholingen voor huisartsen en ondersteunend personeel.
 • Voor de inhoudelijke ontwikkeling van de nascholingen heeft ZEL vier werkgroepen, voor huisartsen: K&D (kennis en deskundigheid) en WDH (Werkgroep Deskundigheid Huisartsen), Praktijkondersteuners: WDP (Werkgroep Deskundigheid Praktijkondersteuners) en voor doktersassistentes WDA (Werkgroep Deskundigheid Doktersassistentes). 
 • De werkgroepen ontwikkelen en organiseren de volgende nascholingen:
  – Tweedaagse voor huisartsen
  – Eendaagse voor huisartsen
  – 2 nascholingen en deelname aan intervisie voor POH-S
  – 4 nascholingen voor DA
  Deze scholingen worden allemaal geaccrediteerd. In de nascholingsagenda vindt u het actuele scholingsprogramma.
 • Via de scholingsbijdrage blijft de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) en de instellingsaccreditatie in de regio behouden. Hiermee kunnen de eigen huisartsnascholingen en de scholingen die aangeboden worden vanuit de ziekenhuizen, CHP’s door de eigen beroepsgroep worden beoordeeld en geaccrediteerd. Op deze wijze kan ZEL de regionale nascholingen coördineren en de kwaliteit hiervan bewaken.
 • Om de kwaliteit van de toets groep bijeenkomsten te optimaliseren organiseert ZEL jaarlijks een scholing voor de Erkend Kwaliteit Consulent.


Lidmaatschap

U kunt lid worden door contact op te nemen met Sascha van Buuren via officemanagement@zel.nl of 0174-210445. Ook kan zij andere vragen voor u beantwoorden.


Contactgegevens

U kunt ook direct contact opnemen met het HC WSD Bestuur: hcwsdbestuur@gmail.com


Reanimatie/AED scholing

Naast het nascholingsabonnement voor huisartsen heeft ZEL afspraken gemaakt voor de jaarlijkse Reanimatie/AED scholing. U kunt zelf bij Ambuklas training BV de in company scholing in uw praktijk organiseren.

Ambuklas training BV heeft de volgende keurmerken:

 •         NVB (Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening)
 •        NIKTA (Nederlands Instituut voor Kwaliteit Training en Advies)
 •        NRR-ERC (Nederlandse en Europese Reanimatieraad)

Daarnaast werkt Ambuklas training BV altijd met mensen “uit de praktijk” die allen werkzaam zijn binnen de extramurale zorg.

Het tarief voor een 3 uur durende basisscholing is € 345,00 exclusief 21 % btw voor een groep tot en met 8 personen voor de basisscholing. Voor de herhaling is het mogelijk de groep uit te breiden tot 10 personen. De kosten hiervoor zijn €235,00 exclusief 21% btw. Mocht er accreditatie gewenst zijn, is dit mogelijk tegen een tarief van € 14,00 per persoon.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Ambuklas. Wilt u de opleiding in uw praktijk organiseren? Neem dan contact op met Ambuklas op 010-2071132 of info@ambuklas.nlRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl