Nascholing

Chronische zorg scholingen


ZEL organiseert vanuit de rol van zorggroep voor huisartsen nascholingen op het gebied van de chronische zorg (DM, COPD en HVZ). Het nascholingsprogramma van de ketens is onder meer gericht op het continueren van het normatief vastgestelde basis kennisniveau en het zo mogelijk overstijgen daarvan via continue nascholing. Daarnaast worden nascholingen benut ter bevordering van implementatie van zorgstandaarden en regionale protocollen. Daar waar de leerdoelen van verschillende disciplines op dezelfde regionale protocollen gebaseerd zijn en  in de basis niet van elkaar afwijken, worden de inhoudelijke scholingen zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. 

Ook worden scholingen aangeboden op het gebied van  de methodische onderdelen. Deze scholingen zijn vooral gericht op het faciliteren van de implementatie van zelfmanagement, individueel zorgplan, motiverende gespreksvoering  en gezamenlijke besluitvorming.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl