Informatieveiligheid

Informatieveiligheid


Informatieveiligheid is een brede term voor het veilig bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. U verwerkt als zorgverlener vaak gevoelige gegevens, zoals patiëntgegevens. Het is belangrijk dat deze gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang of wijziging door derden. Door op een veilige manier om te gaan met de informatie binnen uw praktijk zorgt u ervoor dat het patiëntvertrouwen behouden blijft. 

Voor de meeste praktijken is het geen eenvoudige opgave om te voldoen aan de complexe privacywetgeving: de NEN7510 en de AVG. Het is tijdsintensief en ingewikkeld om alle wetten, regels en richtlijnen te bestuderen. Daarom is ZEL een samenwerking gestart met Stichting Privacyzorg en bieden we de zorgverleners in onze regio een dienstenpakket aan, waarmee aan de basisvoorwaarden voor een informatieveilige praktijk wordt voldaan. 

Het dienstenpakket dat Stichting Privacyzorg samen met ZEL in onze regio aanbiedt, vindt u op privacyzorg.nl  

 

Wilt u hulp om te voldoen aan de basisvoorwaarden voor een informatieveilige praktijk? Stichting Privacyzorg ondersteunt u bij het voldoen aan de wetgeving. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. Bekijk hier de leveringsvoorwaarden van de collectiviteitsafspraken van ZEL met Stichting Privacyzorg.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl