Informatieveiligheid

AVG

U verwerkt als zorgverlener vaak gevoelige gegevens, zoals patiëntgegevens. Het is belangrijk dat deze gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang of wijziging door derden. Daarom dient u te voldoen aan de richtlijnen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze vallen onder het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voor de meeste praktijken is dit geen eenvoudige opgave. Het is tijdsintensief en ingewikkeld om alle richtlijnen te bestuderen. In een aantal stappen geven wij u inzicht in de belangrijkste regels rondom de AVG en helpen u bij de inrichting ervan.

Datalekken

Een datalek wil zeggen dat er vanuit of binnen uw praktijk persoonsgegevens van patiënten op straat zijn gekomen, door onbevoegden zijn ingezien of verloren zijn gegaan. Datalekken kunnen worden voorkomen door de AVG richtlijnen te volgen. Gaat het dan toch mis, dan kunt u aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om het te voorkomen.