Voorwaarden en ondersteuning

Voorwaarden en ondersteuning


Kwaliteitscriteria zorgpaden:

 

Advies no-show beleid

Hier vindt u ons advies hoe u kunt omgaan met patiënten die niet verschijnen bij hun controleafspraken binnen de ketenzorg.

 

Informatie kwaliteitsbeleid zorgpaden ZEL:

 

Ondersteuningsmogelijkheden van ZEL:

ZEL biedt alle gecontracteerde praktijken mogelijkheden om de ziekte specifieke kennis over de betreffende zorgpaden te vergroten of te actualiseren. Hiervoor worden met regelmaat scholingen aangeboden waarbij aandacht is voor actuele ontwikkelingen op het gebied van één of meerdere zorgpaden. Daarnaast kan een praktijk via ZEL gebruik maken van ondersteuningsmogelijkheden waarbij ZEL een faciliterende rol kan spelen.

Voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden die vanuit ZEL geboden kunnen worden:

• Een begeleid hulptraject op maat (zoals de implementatie trajecten)
• Adviesbezoek van (visitatie)verpleegkundige en/of –(kader)arts
• Aanbod casuïstiek bespreking (op hagro of regio niveau)
• Ondersteuning bij het maken van verbeterplannen door praktijken
• Ondersteuning bij het lezen en/of interpreteren van de IPCI indicatoren
• Meekijkspreekuren (visitatieverpleegkundige of –arts bij spreekuur POH of huisarts).

Indien u gebruik wilt maken van één van de ondersteuningsmogelijkheden of hier meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van ZEL via 0174-210440 of per mail via secretariaat@zel.nl

 

Vragen voor kaderarts of verpleegkundige

Voor urgente vragen kunt u direct contact leggen met de kaderhuisartsen en kaderverpleegkundige (zie afdeling chronische zorg).

Indien uw vraag minder urgent is kunt u ook gebruik van het het consultatieformulier DM/COPD/HVZ.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl