Informatie & maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Informatie & maatregelen i.v.m. het Coronavirus


Actuele informatie over het Coronavirus
Bent u op zoek naar volledige en actuele informatie over het Coronavirus? Op deze sites staat veel informatie:
Op de site van de NHG is alle informatie voor huisartsen over Corona te vinden.
Op de site van de LHV staat steeds de meest actuele informatie. Ook op de site van het RIVM staat allerlei informatie over het Coronavirus en de maatregelen.

Tevens is in de regio een crisisteam actief dat het regionale Coronabeleid coördineert.

 

Informatie voor uw patiënten

Graag attenderen wij u op een video over Corona van de NHG via thuisarts.nl, speciaal voor (uw) patiënten.

Verder is er een triagetool beschikbaar, zodat patiënten beter kunnen beoordelen wanneer ze naar de dokter moeten gaan en wanneer niet. Klik hier voor de triagetool / Corona zelftest “Moet ik naar de dokter.nl?”.

 

Webinars voor zorgprofessionals: hoe blijf je mentaal gezond in deze crisis (Corona) periode?

Webinar Defensie: adviezen voor mentale gezondheid tijdens COVID-19

Bij Defensie is veel kennis in huis om onder grote druk zorg te verlenen. Dit webinar gaat in op veel vragen waar zorgprofessionals juist in deze periode tegenaan lopen. Het webinar vanuit de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg  is al eerder uitgezonden en is terug te kijken via deze link: klik hier.  Let op! Duurt circa 50 min.

Het ministerie van Defensie heeft daarnaast een flyer gemaakt met tips & adviezen voor
de mentale gezondheid van zorgprofessionals. De belangrijkste adviezen staan samengevat in deze factsheet.

 

(Tijdelijke) annulering van bijeenkomsten en scholingen t/m 1 juni a.s.
ZEL volgt het advies op van de KNMG, het LHV en het RIVM om het bijwonen van vergaderingen en niet patiëntgebonden bijeenkomsten met artsen op te schorten (of via videoconferentie te laten plaatsvinden), in verband met het Coronavirus.

Er is daarom besloten om uit voorzorg (en ter bescherming van de zorgverleners zelf) de scholingen van ZEL vanaf heden tot 1 juni te annuleren.
Wanneer scholingen weer gaan starten, hangt af van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Wij houden u de komende tijd via het ZorgBulletin en de nascholingsagenda op de hoogte.

Heeft u zich aangemeld voor een scholing of bijeenkomst? Dan wordt u persoonlijk (per e-mail) geïnformeerd over de annulering.