Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg - disciplines


Om goed te kunnen samenwerken op het gebied van Persoonsgerichte Zorg, is het belangrijk dat alle zorgprofessionals en organisaties uit zowel zorg als welzijn Persoonsgerichte Zorg verlenen. ZEL werkt daarvoor samen met de ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, gemeenten, etc. Tevens werken de regionale beroepsorganisaties samen om GPGZ in de eerste lijn te bevorderen.

Vanuit acht beroepsgroepen is een ambassadeur Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg verbonden aan ZEL. Zij hebben als doel u te helpen om Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg een plek te geven binnen de praktijk. Dit zijn de ambassadeurs (klik op de naam om een e-mail te sturen):