Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Instrumenten en links


Gespreksinstrumenten

Wilt u op een andere wijze in gesprek gaan met uw patiënt? Dan kunt u gebruik maken van diverse gespreksinstrumenten. Hieronder staan er enkele. Bij de keuze voor een instrument is het van belang om te kijken of deze aansluit bij de patiënt én of deze ook prettig werkt voor u.

In het stappenplan gezamenlijke besluitvorming kunt u lezen hoe u met de patiënt tot gezamenlijke besluitvorming komt.

1. Gespreksinstrument Positieve Gezondheid – Machteld Huber 
Dit gespreksinstrument wordt ook wel ‘het spinnenweb’ genoemd. Met dit instrument kunt u samen met de patiënt zes aandachtsgebieden scoren. Vervolgens kan de patiënt kiezen op welk gebied hij/zij veranderingen wil aanbrengen en samen met u kijken wat ervoor nodig is om dat te realiseren. Dit instrument kan ook voorafgaand aan het consult door de patiënt worden ingevuld.

2. Zelfmanagement-baas-eigen-gezondheid patiëntenkaart – Vilans
Deze gesprekskaart met foto’s is geschikt voor patiënten met een chronische ziekte of beperking in combinatie met lagere gezondheidsvaardigheden, cognitieve problemen en laag geletterdheid. Tijdens het consult kan de patiënt aanwijzen over welke aandachtsgebieden hij/zij het wil hebben. De gesprekskaart kan door de patiënt ook gebruikt worden ter voorbereiding op het consult.

3. Wat er toe doet – Harteraad
Met de 4 eenvoudige stappen van ‘Wat er toe doet’ kunnen patiënten bepalen wat er voor hen belangrijk is in het leven, welk doel ze hierbij hebben en wat ze nodig hebben om dit te kunnen bereiken. Dit instrument kan ook voorafgaand aan het consult door de patiënt worden ingevuld.

4. Folder 3 goede vragen – Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten
Uw patiënt stelt ‘3 goede vragen’. Hiermee komen de verschillende mogelijkheden voor de patiënt aan het licht, worden de voor- en nadelen én de consequenties van die mogelijkheden besproken. Dit instrument kan ook voorafgaand aan het consult door de patiënt worden ingevuld.

5. Stappenplan gezamenlijke besluitvorming 
Dit is een cyclisch stappenplan om samen met de patiënt te komen tot gezamenlijke besluitvorming. Het plan beschrijft de  4 stappen waarin u als zorgverlener met uw patiënt kunt komen tot doelen en afspraken. De stappen zijn:  (1) Agenda bepalen, (2) Exploreren, (3) Keuzeproces toelichten en (4) Uitvoeren.

 

Links

Via deze linkjes komt u op websites met veel informatie over Persoonsgerichte Zorg.