Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Het Huis van Persoonsgerichte Zorg


Het Huis van Persoonsgerichte Zorg is een model dat gebruikt kan worden om persoonsgerichte zorg voor mensen met één of meerdere chronische ziekten systemisch op te zetten. Het model is onder andere gemaakt voor zorgverleners in de eerste lijn. Het huis bevat verschillende niveaus die met elkaar samenhangen en bestaat uit vijf onderdelen.

 

Figuur 1: Huis van persoonsgerichte zorg

 

  1. Kern van het huis: persoonsgerichte zorg
  2. Links: goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers
  3. Rechts: de coachende zorgverlener
  4. Boven: organisatie die persoonsgerichte zorg faciliteert en ondersteunt
  5. Onder: persoonsgerichte omgeving en zorginkoop

Voor meer informatie over het huis en de onderdelen leest u de white-paper-integrale-aanpak-persoonsgerichte-zorg van Vilans.

 

Achtergrondinformatie

Het Huis van Persoonsgerichte Zorg is gebaseerd op twee programma’s uit Engeland: House of Care en Co-creating Health. Beide programma’s pleiten voor een systemische benadering om Persoonsgerichte Zorg in te voeren.

House of Care is een raamwerk voor mensen met chronische aandoeningen. De actieve betrokkenheid van patiënten is  het uitgangspunt.

Co-creating Health is een implementatieprogramma voor zelfmanagement ondersteuning. Uitgangspunt van het programma is dat zelfmanagement alleen van de grond komt als je patiënten, zorgverleners en het systeem vanaf het begin betrekt en laat samenwerken: co-creatie dus.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl