Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Pilot Huisartsenpraktijk Damzicht Zelfmanagement bij beperkte gezondheidsvaardigheden


 

De pilot

Huisartsenpraktijk Damzicht is eind 2015 in samenwerking met ZEL een tweejarige pilot gestart in het kader van Persoonsgerichte Zorg. Aanleiding hiervoor waren problemen in de communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De praktijk heeft tijdens de pilot de 9 stappen van de handreiking “Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden” van Vilans doorlopen met als doel inzicht te krijgen in beperkte gezondsheidsvaardigheden, hierbij aan te kunnen sluiten en er invloed op uit te oefenen.

 

De resultaten

Uit de eindevaluatie van de pilot blijkt dat de doelstellingen zijn gehaald en de resultaten zeer positief zijn. Zo kunnen de zorgverleners binnen de praktijk nu beter patiënten met beperkte gezondsheidsvaardigheden herkennen, kunnen zij hier voldoende rekening mee houden en weten zij de juiste interventies in te zetten voor deze patiënten.

 

De ervaringen in de praktijk

Naast het leren herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, zijn er ook interventies in de praktijk beschikbaar gekomen. Huisarts René Koop: “Als ik merk dat een patiënt problemen met lezen, schrijven of rekenen heeft, bespreek ik dit met de patiënt en verwijs ik zo nodig naar het Taalloket of Stichting Voorlichters Gezondheid. Hier kan men Nederlandse les krijgen of voorlichting op maat.”

Het project heeft ook voor veel bewustwording rondom de problematiek van  beperkte gezondheidsvaardigheden gezorgd bij de medewerkers. “In alles wat ik doe, houd ik tegenwoordig rekening met gezondsheidsvaardigheden. Zo zijn we nu bezig met E-health en heb ik direct gevraagd naar de mogelijkheden voor laaggeletterden.”

 

Netwerk is essentieel

Het herkennen van, rekening houden met en hulp bieden bij beperkte gezondheidsvaardigheden zijn de kern van de pilot geweest. Bij Damzicht is tijdens de pilot een netwerk gevormd van zorgverleners, taalaanbieders en welzijn interventies. Dit netwerk is essentieel om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden goed te kunnen begeleiden.

 

Aan de slag

Praktijken die ook aan de slag willen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen het beste eerst de toegankelijke handreiking van Vilans lezen. Deze bevat 9 stappen om mee aan de slag te gaan. Daarnaast hebben wij op zel.nl een speciale pagina over laaggeletterdheid. Hier staat  veel praktische informatie, handige tools en een e-learning over gezondheidsvaardigheden. 

 

Informatie en ondersteuning

Indien u meer informatie wilt, vragen heeft of ondersteuning wenst, kunt u contact opnemen met Antoinet Smallegange van ZEL via asmallegange@zel.nl of 0174-210440.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl