Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Gezondheidsvaardigheden en Laaggeletterdheid


Wat zijn Gezondheidsvaardigheden?

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Er zijn drie typen van vaardigheden:

  1. Functioneel (basisvaardigheden): zoals lezen en schrijven, rekenen, zoeken op internet
  2. Interactief of communicatief: zoals begrijpend lezen, abstract denken, hoofd- van bijzaken scheiden, reflecteren
  3. Kritisch: zoals toepassen van informatie, ordenen, vooruitdenken, prioriteiten stellen

Het niveau van gezondheidsvaardigheden kan deels afhangen van het opleidingsniveau, maar ook hoger opgeleiden kunnen moeite hebben met medische informatie. Volgens een berekening van onderzoeksinstituut Nivel heeft in totaal zo’n 36,4 procent van de volwassenen in Nederland beperkte gezondheidsvaardigheden.

Kijk voor meer informatie op de website van Pharos, expertisecentrum en de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

 

Laaggeletterdheid

De mate waarin iemand kan lezen, schrijven en rekenen bepalen voor een groot deel de gezondheidsvaardigheden. Laaggeletterden hebben namelijk moeite met alle drie de typen vaardigheden zoals hierboven genoemd. Communiceren over gezondheid en adviezen goed toepassen, is voor deze groep lastig. Hieronder vindt u meer informatie en diverse tools die u in kunt zetten in uw praktijk. 

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Lezen & Schrijven.

 

Hulp nodig? 

Heeft u vragen over of behoefte aan hulp om in uw praktijk aan de slag te gaan met gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid? Neem dan contact op met Antoinet Smallegange, tel. 0174 – 210 440.



Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl