Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Beperkte Gezondheidsvaardigheden en Laaggeletterdheid


Wat zijn Gezondheidsvaardigheden?

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Er zijn drie typen van vaardigheden:

  1. Functioneel (basisvaardigheden): zoals lezen en schrijven, rekenen, zoeken op internet
  2. Interactief of communicatief: zoals begrijpend lezen, abstract denken, hoofd- van bijzaken scheiden, reflecteren
  3. Kritisch: zoals toepassen van informatie, ordenen, vooruitdenken, prioriteiten stellen

Het niveau van gezondheidsvaardigheden kan deels afhangen van het opleidingsniveau, maar ook hoger opgeleiden kunnen moeite hebben met medische informatie. Volgens een berekening van onderzoeksinstituut Nivel heeft in totaal zo’n 36,4 procent van de volwassenen in Nederland beperkte gezondheidsvaardigheden. 

 

Informatie over beperkte gezondheidsvaardigheden:

 

Basisvaardigheden en gezondheid

De mate waarin iemand kan lezen, schrijven en rekenen bepalen voor een groot deel de gezondheidsvaardigheden. Laaggeletterden hebben namelijk moeite met alle drie de typen vaardigheden zoals hierboven genoemd. Communiceren over gezondheid en adviezen goed toepassen, is voor deze groep lastig. Hieronder vindt u meer informatie en diverse tools die u in kunt zetten in uw praktijk. 

 

Informatie over basisvaardigheden:

 

Tools voor uw praktijk

 

Hulp nodig? 

Heeft u vragen over of behoefte aan hulp om in uw praktijk aan de slag te gaan met beperkte basis-/gezondheidsvaardigheden? Neem dan contact op met Sandra van Det, tel. 0174 – 615 063 of Antoinet Smallegange, tel. 0174 – 210 440.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl