Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg - Huisartsen


Doelstelling

De geïntegreerde persoonsgerichte zorg is gericht op een continuering van de lopende, door de praktijk zelf gekozen onderwerpen en dit te verbreden naar de samenwerking met één of meerdere zorgverleners uit andere disciplines. Indien een huisarts zich hierbij liever wil richten op een ander onderwerp kan dit besproken worden met de praktijkbegeleider.

 

Voorwaarden

  1. De huisartsenpraktijk heeft de basismodule persoonsgerichte zorg doorlopen.
  2. Bij het opstellen van het stappenplan en de uitvoering hiervan wordt samengewerkt met één of meerdere zorgverleners (anders dan medewerkers binnen de huisartsenpraktijk).
  3. Na het opstellen van het stappenplan en de tijdsplanning bekijkt de door ZEL toegewezen begeleider of dit realistisch en haalbaar is. Het stappenplan kan pas worden uitgevoerd op het moment dat door ZEL een positief oordeel is gegeven.

 

Opbouw geïntegreerde persoonsgerichte zorg:

 

Praktijkbegeleiders

U wordt begeleid door een praktijkbegeleider van ZEL. Deze praktijkbegeleider gaat samen met u kijken naar het plan van aanpak, beantwoord uw vragen en helpt bij de vervolgstappen. Dit zijn de praktijkbegeleiders (klik op de naam om een e-mail te sturen):

 

Documenten

Hieronder vindt u relevante documenten waarvan een groot deel is opgenomen in de werkmap voor huisartspraktijkenRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl