Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte Zorg - Huisartsen


De basismodule Persoonsgerichte Zorg is erop gericht om zorgverleners in praktijken bekend te maken met de basisprincipes van Persoonsgerichte Zorg en om zorgverleners de ontwikkelmogelijkheden op het gebied van zelfmanagement ondersteuning voor de eigen praktijk te laten herkennen en de eerste verbeterstappen te ondernemen. Praktijken worden hierbij op diverse manieren ondersteund door ZEL.

 

Voorwaarden

  1. Er wordt deelgenomen aan minimaal één ziekte specifiek zorgpad voor chronische zorg.
  2. Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van een bepaalde periode, dienen de activiteiten in de periode met goed gevolg te zijn doorlopen.
  3. Een plan van aanpak kan per praktijk worden opgesteld, of door een samenwerkingsverband van meerdere praktijken of door een hagro. De scholingsverplichting* geldt voor alle individuele zorgverleners binnen de samenwerkingsverbanden.
  4. De door ZEL toegewezen begeleider bekijkt of de activiteiten binnen een plan van aanpak realistisch zijn en leiden tot het beoogde doel. Het plan kan pas worden uitgevoerd door de praktijk/hagro op het moment dat door ZEL een positief oordeel is gegeven.

 

Opbouw basismodule

 

*De module wordt door de gehele praktijk/hagro uitgevoerd, deelname aan de scholingsbijeenkomst en een verdiepingsscholing persoonsgerichte zorg is verplicht voor alle huisartsen en POH in de praktijk/hagro.

**Voorbeelden van mogelijke verdiepingsscholingen: Patiëntcoach, Persoonsgerichte Consultvoering, Ziektelastmeter COPD

 

Vergoeding

Een praktijk die deelneemt aan de basismodule Persoonsgerichte Zorg komt gedurende 6 kwartalen in aanmerking voor een vergoeding. Hiervoor dient een praktijk in de kwartalen de activiteiten uit te voeren die in het bovenstaande schema staan beschreven. Om de twee kwartalen vindt een toetsing plaats of een praktijk de activiteiten van deze kwartalen heeft voltooid. Indien een praktijk activiteiten niet binnen de tijd heeft voltooid zal de uitbetaling tijdelijk worden gestaakt. In totaal kan een praktijk nooit meer of minder dan 6 kwartalen een vergoedingen ontvangen voor het doorlopen van de basismodule Persoonsgerichte Zorg.

 

Praktijkbegeleiders

Binnen de basismodule Persoonsgerichte Zorg wordt u begeleid door een praktijkbegeleider van ZEL. Deze praktijkbegeleider gaat samen met u kijken naar het plan van aanpak, beantwoord uw vragen en de helpt bij de vervolgstappen. Dit zijn de praktijkbegeleiders (klik op de naam om een e-mail te sturen):

 

Werkmap

Mocht u documenten uit de werkmap graag digitaal hebben of iets kwijt zijn dan kunt u deze hieronder downloaden: