Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Verwijzing


Zowel huis-/bedrijfsartsen als specialisten kunnen een patiënt naar een post-COVID netwerk
verwijzen. Om goed te kunnen verwijzen kunt u in dit 
overzicht zien welk netwerk voor uw patiënt dichtbij zit. De fysiotherapeut heeft met de zorgverleners uit het post-COVID-netwerk afgestemd hoe de contacten tussen hen verlopen.

U kunt digitaal (via ZorgDomein) naar de betreffende fysiotherapeut verwijzen. Heeft de verwijzer of de fysiotherapeut een indicatie om de begeleiding te verbreden, dan wordt de patiënt na onderling overleg naar een andere zorgverlener uit het netwerk verwezen (diëtist, ergotherapeut, logopedist, Gz-psycholoog, geestelijk verzorger). Hiervoor dient de verwijzer (nog) wel een aparte verwijzing te maken.

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl