Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Verwijzing


Een post-COVID patiënt kan direct of via de huisarts naar de fysiotherapeut van het netwerk verwezen worden (zie het overzicht). De fysiotherapeut heeft met de zorgverleners uit het netwerk afgestemd hoe de contacten verlopen.U kunt, waar mogelijk en bij voorkeur, digitaal verwijzen (Zorgdomein). Indien de fysiotherapeut (of de huisarts) een indicatie heeft om de begeleiding te verbreden, wordtna onderling overleg met de patiënt naar (één van) de andere zorgverleners uit het netwerk verwezen (ergotherapeut, logopedist, psycholoog, geestelijk verzorger). Hiervoor is (nog) wel een aparte verwijzingnodig. 

In dit document leest u dat zowel huisartsen als bedrijfsartsen een patiënt kunnen verwijzen naar de post-COVID netwerken en hoe u als huisarts of bedrijfsarts kunt verwijzen. Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl