Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Vergoeding


Zowel post-COVID patiënten die in het ziekenhuis/IC hebben gelegen als zij die thuis ziek zijn geweest komen in aanmerking voor een ruimere dekking van de basisverzekering.

 • Dit wordt gedaan op basis van een indicatie door de huisarts (of een andere arts).
 • De zorg is alleen bedoeld voor mensen die na 6 weken of langer nog klachten ondervinden in het dagelijks functioneren
 • Voor paramedische herstelzorg geldt een tijdsperiode van maximaal 6 maanden tussen het
  einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na
  verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
 • Post-COVID revalidatiezorg wordt vergoed via de basisverzekering, op voorwaarde dat de
  patiënt zich aanmeldt voor het onderzoek COVID-19 Paramedische Herstelzorg
  (www.covidparamedischonderzoek.nl)
 • De verzekerde moet uiteraard zelf het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering betalen.  

 

Wat wordt er vergoed?
De vergoeding van de zorg binnen één van de 19 post-COVID netwerk uit onze regio omvat:  

 • Paramedische zorg: 
 • fysio– en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen,en mogelijke verlenging met 50 behandelingen  
 • dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) 
 • ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur) 
 • logopedie: geen maximum 
 • Psychologische zorg: 
  Deze wordt op basis van een verwijzing van de huisarts (Generalistische Basis GGZ) vergoed uit de basisverzekering. 
 • Geestelijke verzorging:
  Deze wordt vergoed vanuit de subsidie “Geestelijke verzorging thuis”van het ministerie van VWS en is kosteloos voor de patiënt.  


Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl