Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Post-COVID revalidatienetwerken in 1e lijn


Er komen steeds meer patiënten die herstellen van COVID-19. Zowel patiënten die op de IC of in het ziekenhuis hebben gelegen als patiënten die thuis zijn gebleven, kunnen (ook na langere tijdmilde tot ernstige klachten hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om algemene fysieke achteruitgang, vermoeidheidsklachten, (blijvend) disfunctioneel ademen, ernstige gewichtsafname, slik- en spraakproblemen, concentratieproblemen en in veel gevallen psychische problemen en angst- en paniekaanvallen. Voor veel post-COVID patiënten is een periode van herstel/revalidatie nodig om weer deel te kunnen nemen aan het leven van alledag. Landelijk wordt geadviseerd om COVID-19 patiënten te revalideren door gebruik te maken van een netwerk van professionals. In onze regio gebruiken we de al bestaande COPD-netwerken als startpunt voor deze samenwerking. 

 

Waarom multidisciplinaire post-COVID netwerken?    
We weten inmiddels dat COVID-patiënten naast fysieke beperkingen ook beperkingen op het sociale vlak, mentaal welbevinden, zingeving en functies in algemene dagelijkse levensverrichtingen. Om deze groep patiënten adequaat te kunnen behandelen is gekozen voor het concept van de positieve gezondheid als uitgangspunt. Dit vraagt om een goede multidisciplinaire samenwerking en daarom zijn de netwerken in het leven geroepen.  Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl