Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Organisatie post-COVID netwerk 


In het eerstelijns revalidatieprogramma is een gespecialiseerde fysiotherapeut (FT) de coördinator binnen het netwerk. Na de screening van de patiënt wordt de route voor revalidatie uitgestippeld. De huisarts van de betrokken patiënt wordt ingelicht en waar nodig geconsulteerd. Patiënten met beperkingen in het (dagelijks) functioneren komen in aanmerking voor fysiotherapie. De fysiotherapeut zorgt er verder voor dat bij elke patiënt de diëtist wordt ingeschakeld. Hiervoor is gekozen omdat training zonder een goed voedingsadvies averechts kan werken. Daarnaast wordt samen met de patiënt gekeken of de inzet van (één van) dandere disciplines in het netwerk, zoals de logopedist, ergotherapeut, geestelijke verzorger en/of psycholoog nodig is. In onderstaand stroomschema staan de belangrijkste stappen binnende post-COVID netwerken: 

 

 

In dit document vindt u de werkwijze van de post-COVID netwerken. Tevens leest u hierin dat zowel huisartsen als bedrijfsartsen een patiënt kunnen verwijzen naar deze netwerken en hoe u als huisarts of bedrijfsarts kunt verwijzen. Tenslotte vindt u hierin informatie over de vergoeding van post-COVID revalidatie.  

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl