Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Vallen


In DWO ontwikkelde ZEL samen met Kubiek en GGD-ZHW een keten voor valpreventie. De keten omvat zowel de nulde, eerste als tweede lijn en is beschreven in de Brochure Valketen Delft.

In NWN is vanuit vier huisartsenpraktijken het initiatief genomen om te komen tot netwerken valpreventie. Binnen de netwerken zijn onder leiding van ZEL en ELO samenwerkingsafspraken gemaakt tussen welzijn, wijkverpleging, huisartsen en paramedici over de verwijzing en communicatie bij ouderen met een verhoogd risico op valincidenten.

Meer informatie:

Valketen NWN
Val- en signaleringskaart NWN