Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Valpreventie, regio NWN


 

Een multidisciplinaire werkgroep in de regio NWN heeft samenwerkingsafspraken gemaakt tussen welzijn, wijkverpleging, huisartsen en paramedici over de verwijzing en communicatie bij ouderen met een verhoogd risico op vallen. Deze zijn opgenomen in twee documenten:

 

In de documenten zijn organisaties uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis opgenomen, maar professionals uit andere gemeenten kunnen de informatie vertalen naar hun eigen situatie.