Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Reanimatie afspraken, regio DWO


Zowel de (huis)arts als de patiënt blijken het vaak lastig te vinden om een niet-reanimeer besluit af te spreken. Ook in onze regio worden soms kwetsbare ouderen ongewenst gereanimeerd omdat er geen beleid is afgesproken of omdat dit beleid niet bekend is bij de zorgverleners. Specialisten van het Reinier de Graaf Gasthuis, huisartsen in de regio DWO en verzorgingshuizen van Pieter van Foreest en Careyn hebben afspraken gemaakt om kwetsbare ouderen actief te informeren over reanimatie en te vragen naar hun reanimatiewens.

In de multidisciplinaire richtlijn “Besluitvorming over reanimatie” wordt het tijdig bespreken en vastleggen van een reanimatiebeleid benadrukt. Deze richtlijn is de basis geweest voor de regionale afspraken, een patiëntenbrief en een voorbeeld verbeterplan voor de huisartsenpraktijk. Voor de patiënt vindt u goede informatie op thuisarts.nl.

 

Meer informatie:

Procedure reanimatiewens kwetsbare ouderen
Voorbeeldbrief reanimatie t.b.v. inwoners verzorgingshuis
Format verbeterplan reanimatiebeleid