Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Urgente situaties


Regionale aanpak voor ouderen in een urgente thuissituatie

In toenemende mate worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit op de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan direct inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Hier vindt u het volledige protocol en de infographic.

Voor niet urgente situaties vindt de verwijzing nog steeds plaats via de zorgaanbieder zelf. Voor inzicht in beschikbaarheid kunt u www.verwijshulp.nl raadplegen.


.

Aanvraag in ZorgDomein

Is er sprake van een urgente situatie en is zorg thuis niet (meer) mogelijk? Dan kunt u de patiënt aanmelden bij het Coördinatiepunt WSD via ZorgDomein. De aanmelding verloopt via zorgdomein: VV&T/verblijf & wonen > kortdurend verblijf. Vink vervolgens bij type zorgproduct ‘spoed’ aan. Klik hier voor uitleg over de juiste stappen in Zorgdomein.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Lieke van der Meijden-Mol, projectleider via 06-47057390 of l.mol@pietervanforeest.nl.

 

Pilot coördinatie wijkverpleging

Vanaf 4 oktober 2021 is het mogelijk om, als het u als huisarts na één poging niet lukt om wijkverpleging te regelen, contact op te nemen met één van de transferbureaus van de regionale ziekenhuizen (Franciscus Gasthuis & Vlietland voor NWN en Reinier de Graaf Gasthuis voor DWO) via het telefoonnummer: 088 1668855. U kunt dit doen door het ingevulde dit aanvraagformulier te sturen naar coördinatiepunt NWN (transferpunt@franciscus.nl) of coördinatiepunt DWO (bureautransmuralezorg@rdgg.nl) via een beveiligde Zorgmail.

De transferverpleegkundigen gaan dan voor u aan de slag om passende wijkverpleging te vinden voor de patiënt. De uitkomsten hiervan koppelen zij uiteraard aan de huisartsen terug. De eerste patiënten zijn inmiddels via deze route succesvol geholpen aan wijkverpleging en de betrokken huisartsen zijn tevreden over de dienstverlening.

De pilot is een initiatief vanuit het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg.

Deelnemen aan de pilot? 

Iedere huisarts in de WSD-regio kan deelnemen, het aantal huisartsen is niet gemaximeerd. Sterker nog: deelname van zo veel mogelijk huisartsen is zeer wenselijk om veel verbeterpunten uit de pilot te halen.
Gedurende de pilot monitoren we waar en wanneer wijkverpleging lastig te regelen is. Vervolgens gaan we met de betrokken organisaties die wijkverpleging leveren in gesprek om dit richting te toekomst beter te regelen.

Contact

Voor vragen specifiek over deze pilot kunt u terecht bij de projectleider van deze pilot, Vera Constandse, via:  veraconstandse-tenholder@dsw.nl.

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl