Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Urgente situaties


Één telefoonnummer voor urgente bedden en wijkverpleging 

Zoals u weet, heeft u als huisarts in de WSD-regio de mogelijkheid hulp in te schakelen bij het vinden van wijkverpleging en urgente bedden. Deze hulp wordt vanaf 1 juni a.s. samengebracht binnen het Coördinatiepunt WSD.

Wat betekent dit voor u als huisarts?
In de werkwijze verandert niets. U kunt nog steeds zowel hulp krijgen bij het vinden van een urgent bed, als bij het vinden van wijkverpleging als het uzelf na één poging niet lukt. Dit kan vanaf 1 juni 2022 via hetzelfde telefoonnummer, namelijk: 088 166 88 55.

Het Coördinatiepunt WSD is een samenwerking tussen Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf ziekenhuis en Zonnehuisgroep Vlaardingen.

 

Regionale aanpak voor ouderen in een urgente thuissituatie

In toenemende mate worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit op de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan direct inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Vanaf 1 juni 2022 geldt dit protocol en deze infographic.

Voor niet urgente situaties vindt de verwijzing nog steeds plaats via de zorgaanbieder zelf. Voor inzicht in beschikbaarheid kunt u www.verwijshulp.nl raadplegen.

Het Coördinatiepunt WSD voor urgente bedden is zeven dagen in de week bereikbaar van 08:30 tot 21:00.

 


 

Aanvraag in ZorgDomein

Is er sprake van een urgente situatie en is zorg thuis niet (meer) mogelijk? Dan kunt u de patiënt aanmelden bij het Coördinatiepunt WSD via ZorgDomein. De aanmelding verloopt via zorgdomein: VV&T/verblijf & wonen > kortdurend verblijf. Vink vervolgens bij type zorgproduct ‘spoed’ aan. Klik hier voor uitleg over de juiste stappen in ZorgDomein.

 

Regionale aanpak voor het vinden van wijkverpleging

Sinds 4 oktober 2021 is het mogelijk om, als het u als huisarts na één poging niet lukt om wijkverpleging te regelen, contact op te nemen met het Coördinatiepunt WSD om u hierbij te helpen. U belt dan het nummer 088 – 166 88 55, kiest NWN of DWO, licht uw aanvraag toe en stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar coördinatiepunt NWN (transferpunt@franciscus.nl) of coördinatiepunt DWO (bureautransmuralezorg@rdgg.nl) via een beveiligde Zorgmail.

De medewerkers van het coördinatiepunt gaan dan voor u aan de slag om passende wijkverpleging te vinden voor de patiënt. De uitkomsten hiervan wordt teruggekoppeld aan de huisarts.

Het Coördinatiepunt WSD voor wijkverpleging is bereikbaar op doordeweekse dagen van 08.30 tot 21:00.

 

Contact

Voor vragen specifiek over het Coördinatiepunt WSD kunt u terecht bij de organisatie van het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg via gezondenwelouder@dsw.nlRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl