Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Protocol Urgentie thuis en dan?


Nieuwe regionale aanpak voor ouderen in een urgente situatie

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe regionale aanpak voor ouderen in een urgente situatie van toepassing. Onderstaand leest u de belangrijkste wijzigingen voor de huisartsenpraktijk. Hier vindt u het volledige protocol en het processchema.

Aanleiding Urgentie thuis en dan?
In toenemende mate worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit op de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan direct inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Hiervoor zijn regionaal nieuwe afspraken gemaakt.

Definitie urgente situatie

Een urgente situatie is een instabiele thuissituatie waarbij binnen 24 uur een beoordeling door een professional noodzakelijk is om te bepalen welke interventie moet worden ingezet om tot een veilige en verantwoorde situatie te komen.

Er is gekozen om de term “crisissituatie” los te laten om spraakverwarring te voorkomen met de crisisdienst GGZ. 

Op dit moment is het nog noodzakelijk dat de huisarts een inspanningsverplichting heeft om thuiszorgaanbieders te benaderen in een urgente situatie waarin nog geen zorgaanbieder betrokken is. Indien het na herhaalde pogingen niet lukt kan de patiënt worden aangemeld bij het Coördinatiepunt WSD middels zorgdomein.

Voor niet urgente situaties vindt de verwijzing nog steeds plaats via de zorgaanbieder zelf. Voor inzicht in beschikbaarheid kunt u www.verwijshulp.nl raadplegen.

 

Aanvraag in ZorgDomein

Is er sprake van een urgente situatie en is zorg thuis niet (meer) mogelijk? Dan kunt u de patiënt aanmelden bij het Coördinatiepunt WSD via ZorgDomein. De aanmelding verloopt via zorgdomein: VV&T/verblijf & wonen > kortdurend verblijf. Vink vervolgens bij type zorgproduct ‘spoed’ aan. Klik hier voor uitleg over de juiste stappen in Zorgdomein.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Lieke van der Meijden-Mol, projectleider via 06-47057390 of l.mol@pietervanforeest.nl.

 

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl