Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Hoe organiseer ik de zorg voor kwetsbare ouderen


Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er andere en complexere vragen gesteld worden aan eerstelijnszorgverleners. De zorg en ondersteuning van deze ouderen en hun mantelzorgers vraagt om afstemming en samenwerking tussen zorgverleners en zorgorganisaties op lokaal en regionaal niveau.

 

Handreiking

ZEL werkt samen met de partners in de geriatrienetwerken NWN en DWO aan de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen. In 2017 is de vernieuwde “Handreiking Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk, regio Nieuwe Waterweg Noord en Delft Westland Oostland” verschenen.

In de handreiking is de samenwerking tussen de huisartsenzorg, wijkverpleging en partners in het sociale domein beschreven. Het biedt professionals in en rondom de huisartsenpraktijk handvatten om lokaal de zorg voor kwetsbare ouderen in te richten. De nieuwe versie is een verdieping voor de huisartsenpraktijk, gebaseerd op de oorspronkelijke versie van juni 2015. De handreiking is aangevuld met de leerervaringen vanuit de praktijk en de landelijke ontwikkelingen. De belangrijkste wijzigingen zijn gebaseerd op de recent verschenen notitie van de LHV: ‘aanbod huisartsenzorg voor ouderen’.

LHV notitie
In navolging van deze notitie is in deze handreiking een onderscheid gemaakt tussen het basis aanbod en het aanvullende aanbod huisartsenzorg voor ouderen. Bij aanvullend aanbod zal de huisarts/POH bijvoorbeeld zorgbehandelplannen opstellen en MDO bijwonen. Lees hier de LHV notitie.

 

Samenwerking

ZEL heeft met middelen vanuit het Nationaal Platform Ouderenzorg (NPO) en van DSW een implementatietraject in kunnen richten voor samenwerkingsverbanden die de zorg voor thuis wonende, kwetsbare ouderen willen verbeteren. Dit traject bestaat uit deskundigheidsbevordering en ondersteuning van samenwerkingsverbanden bij het opstellen en uitvoeren van hun verbeterplannen. Klik hier voor meer informatie over dit traject.

Neem voor meer informatie contact op met Antoinet Smallegange (asmallegange@zel.nl) of Robin Lok (rlok@zel.nl).