Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Hoe organiseer ik de zorg voor kwetsbare ouderen


Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er andere en complexere vragen gesteld worden aan eerstelijnszorgverleners. De zorg en ondersteuning van deze ouderen en hun mantelzorgers vraagt om afstemming en samenwerking tussen zorgverleners en zorgorganisaties op lokaal en regionaal niveau.

 

Handreiking

ZEL werkt samen met de partners in de geriatrienetwerken NWN en DWO aan de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen. In 2017 is de vernieuwde Handreiking Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen (regio Nieuwe Waterweg Noord en Delft West- en Oostland) verschenen.

In de handreiking is de samenwerking tussen de huisartsenzorg, wijkverpleging en partners in het sociale domein beschreven. Het biedt professionals in en rondom de huisartsenpraktijk handvatten om lokaal de zorg voor kwetsbare ouderen in te richten. De nieuwe versie is een verdieping voor de huisartsenpraktijk, gebaseerd op de oorspronkelijke versie van juni 2015. De handreiking is aangevuld met de leerervaringen vanuit de praktijk en de landelijke ontwikkelingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn gebaseerd op de LHV notitie: ‘aanbod huisartsenzorg voor ouderen’.
 
Nieuwskrant Regionaal project kwetsbare ouderen

De nieuwskrant brengt u als zorgprofessional uit de regio op de hoogte van de ontwikkelingen uit het Regionaal project kwetsbare ouderen en over de voortgang van de verschillende deelprojecten. Klik hier voor de krant (uitgave okt. 2020).

Voor vragen kunt u een bericht sturen per e-mail.  Als het over één van de deelprojecten gaat kunt u ook terecht bij de betreffende projectleider (hun contactgegevens zijn opgenomen in de nieuwskrant).   

 

Samenwerking huisartsenzorg – wijkverpleging: een praktische checklist bij het maken van afspraken

ZEL heeft met de partners in de geriatrienetwerken NWN en DWO een checklist opgesteld als handvat bij het maken van afspraken tussen huisartsenpraktijk en wijkverpleging. De checklist is bestemd voor huisartsen, POH, verpleegkundigen ouderenzorg, wijkverpleegkundigen en casemanagers.

Door de checklist in te vullen, vindt u antwoorden op vragen als “Hoe is de samenwerking met de wijkverpleging georganiseerd in de huisartsenpraktijk?” en “Zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de wijze van communiceren of hoe wordt omgegaan met signalen van kwetsbaarheid?”. U kunt de checklist hier downloaden.

 

Zorgbehandelplan

In de handreiking wordt verwezen naar een zorgbehandelplan als ondersteuning van de probleeminventarisatie. U kunt hiervoor dit document gebruiken. Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl