Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Geriatrie netwerken


In de ZEL regio zijn twee geriatrie netwerken actief, waarin partners uit de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, GGZ, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, gemeenten en DSW participeren. De netwerken hebben als doel de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio’s DWO en NWN te verbeteren. ZEL is coördinator van deze netwerken.

Ervaart u een verbeter- ,dan wel knelpunt in de zorg voor kwetsbare ouderen, dat een regionale oplossing vraagt, neem dan contact op met Marianne Pruijssers: MPruijssers@zel.nl.