Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Consult Specialist Ouderengeneeskunde - regio NWN


  • Patiënten Informatiebrief consult specialist ouderengeneeskunde 
  • Stappenplan huisarts adviesconsult SO
    Let op: het is ook bij een telefonische consultatie belangrijk dat de verwijsgegevens worden overgedragen naar de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), bijvoorbeeld via fax of ZorgDomein (Zonnehuisgroep Vlaardingen). De mogelijke indicaties en vraagstellingen voor het consult staan in het stappenplan beschreven. Hierbij is het verzoek aan de huisarts om de consultatievraag helder te formuleren voor de SO.

 

Telefonisch consult bij spoed

Voor een spoed consult kunt u de volgende organisaties bellen:

Argos Zorggroep
Careyn
Frankelandgroep
Zonnehuisgroep Vlaardingen

 

Argos Zorggroep

Afdeling Diagnostiek en Zorgtoeleiding Argos Zorggroep (ma t/m vr 8:30-17:00).
Tel: 010-4278310
Fax: 010-4278291
Email: zorgadvies@argoszorggroep.nl

Afdeling Diagnostiek en Zorgtoeleiding Argos Zorggroep
ma t/m vr 8:30-17:00

Specialisten ouderengeneeskunde:

Martine Bochove
06-51294196
010-2760049
m.bochove@argoszorggroep.nl

Axel Kabboord
06-11762212
06-43075147
a.kabboord@argoszorggroep.nl

Fetullah Paker
06-42038109
06-19057824
f.paker@argoszorggroep.nl

Annemieke van den Bosch
06-39889374
06-18356336
a.vandenbosch@argoszorggroep.nl

 

Careyn – Maassluis

Bruno Couveiro Batista
Specialist ouderengeneeskunde
Telefoon: 06-20736895
Triagecentrum Careyn: 0181-476 255
Email: b.couveirobatista@careyn.nl

 

Frankelandgroep

Contactpersoon: Magda Lodewijk
Tel: 06-16621028 / 010-4264925
Fax: 010-7534446
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur.
Email: m.lodewijk@frankelandgroep.nl
Naam SO: N. van Leeuwen – 06-53263920

De SO zal contact met u opnemen en aangeven op welke termijn een consult mogelijk is.

 

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Dillenburgsingel 5
3136 EA  Vlaardingen
Telefoon 010-4759508 (kantoortijden)
Fax: 010- 4759501
Email: medischsecretariaat@zgvlaardingen.nl
Zorgmail  500083004@lms.lifeline.nl zonnehuisgroepvlaardingen@zorgmail.nl
Naam SO: Caroline Meijer