Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Consult Specialist Ouderengeneeskunde - regio NWN


  • Patiënten Informatiebrief consult specialist ouderengeneeskunde 
  • Stappenplan huisarts adviesconsult SO
    Let op: het is ook bij een telefonische consultatie belangrijk dat de verwijsgegevens worden overgedragen naar de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), bijvoorbeeld via ZorgDomein of ZorgMail. De mogelijke indicaties en vraagstellingen voor het consult staan in het stappenplan beschreven. Hierbij is het verzoek aan de huisarts om de consultatievraag helder te formuleren voor de SO.

 

Telefonisch consult bij spoed

Voor een spoed consult kunt u de volgende organisaties bellen:

 

Argos Zorggroep

Specialisten ouderengeneeskunde zijn bereikbaar via de receptie 010-4278199.

Afdeling Diagnostiek en Zorgtoeleiding Argos Zorggroep (ma t/m vr 8:30-17:00).
Tel: 010-4278310, e-mail: zorgadvies@argoszorggroep.nl.

 

Frankelandgroep

Neem contact per telefoon: 010-4264925 (iedere werkdagen bereikbaar)  of per e-mail: medisch.secretariaat@frankelandgroep.nl.

 

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Dillenburgsingel 5
3136 EA  Vlaardingen
Telefoon 010-4759508 (kantoortijden)
Zorgmail: medischsecretariaat@zgvlaardingen.nlRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl