Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Eerstelijns adviesconsult specialist ouderengeneeskunde (SOG)


Huisartsen worden in de zorg voor kwetsbare ouderen steeds vaker geconfronteerd met complexe vraagstukken, die de competenties van de praktijk overstijgen. Ter ondersteuning van de huisartsenzorg heeft ZEL in samenwerking met de VVT instellingen: de Frankelandgroep, Zonnehuisgroep, Argos zorggroep en Pieter van Foreest, samenwerkingsafspraken gemaakt over de inzet van het adviesconsult Specialist Ouderengeneeskunde.

Het gaat hierbij met name om kwetsbare 75 plussers met complexe problematiek. In een adviesconsult onderzoekt de specialist ouderengeneeskunde de (behandel)mogelijkheden en de zorg die de patiënt nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde kan hiervoor bij de patiënt op huisbezoek en brengt een advies uit aan de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en zal het advies met de patiënt bespreken.

 

Contactgegevens