Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Dementie


Samenwerkingsafspraak diagnostiek dementie

Het stellen van de diagnose dementie is een opstap naar passende zorg en kan het voor naasten ook makkelijker maken het gedrag van de patiënt te accepteren. Op basis van de NHG-standaard Dementie zijn in beide regio’s (DWO en NWN) de samenwerkingsafspraken diagnostiek dementie opgesteld. 

Bij complexe patiëntsituaties is het mogelijk om consultatie of medebehandeling aan te vragen. Ook de afspraken hierover zijn in de schema’s verwerkt.

 

DWO

In regio DWO hebben het RdGG, GGZ Delfland, Pieter van Foreest, een kaderhuisarts Ouderenzorg en ZEL afspraken gemaakt met als resultaat dit stroomschema.

 

NWN

In regio NWN hebben Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Vlietland, Frankelandgroep, GGZ Delfland, Zonnehuisgroep, een kaderhuisarts Ouderenzorg en ZEL afspraken gemaakt en verwerkt in dit stroomschema