Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Dementie


Herziening samenwerkingsafspraak diagnostiek dementie

Het stellen van de diagnose dementie is een opstap naar passende zorg en kan het voor naasten ook makkelijker maken het gedrag van de patiënt te accepteren. Op basis van de NHG-standaard Dementie zijn in beide regio’s (DWO en NWN) de samenwerkingsafspraken diagnostiek dementie herzien. 

 

DWO

In regio DWO hebben het RdGG, GGZ Delfland, Pieter van Foreest, een kaderhuisarts Ouderenzorg en ZEL de afspraken herzien met als resultaat dit stroomschema.

 

NWN

In regio NWN hebben Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Vlietland, Frankelandgroep, GGZ Delfland, Zonnehuisgroep, een kaderhuisarts Ouderenzorg en ZEL de afspraken herzien en verwerkt in dit stroomschema

 

Contact

Bij complexe patiëntsituaties is het mogelijk om consultatie of medebehandeling aan te vragen. Ook de afspraken hierover zijn in de schema’s verwerkt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marianne Pruijssers, mpruijssers@zel.nl of 0174-615068.