Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Wat kunt u doen


Mogelijk ervaart u drempels die u er van weerhouden om actie te ondernemen. Heeft u de signalen wel juist geïnterpreteerd? Schaadt een gesprek met de dader uw vertrouwensrelatie niet? Wat zijn de consequenties ten aanzien van aansprakelijkheid of veiligheid?

Deze zogenoemde handelingsverlegenheid laat u mogelijk aarzelen om signalen van kindermishandeling met de betrokkenen bespreekbaar te maken. Maar kindermishandeling stopt niet zonder hulp van buiten af. Zorg- en hulpverleners uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie hebben een professionele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind. Uw rol bij het voorkómen van KM is:

  • Herkennen van signalen van kindermishandeling
  • Bespreekbaar maken van uw zorgen
  • Ondernemen van actie
  • Werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Werken met de meldcode kan u helpen om uw eventuele handelingsverlegenheid tegen te gaan. U hoeft bij twijfels namelijk niet direct bij Veilig Thuis te melden. Met het doorlopen van de juiste procedure kunnen kinderen, ouders én u na een dergelijke ingrijpende ervaringen weer verder.