Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Wat kunt u doen


Maakt u zich zorgen om een kind, een volwassene of een oudere vanwege vermoedelijke mishandeling of verwaarlozing? Blijf er niet mee rondlopen.

  • Is er sprake van direct gevaar (bijvoorbeeld letsel of wapengebruik)? Bel 112.
  • Is er sprake van seksueel geweld? Bel Centrum Seksueel Geweld via 0800 0188
  • Heeft u nu hulp of advies nodig? Bel Veilig Thuis via 0800-2000.

Signalen van mishandeling of verwaarlozing zijn helaas vaak moeilijk te herkennen. Zo kunnen de meeste signalen ook op een andere zorgvraag wijzen. Misschien is er inderdaad niets aan de hand, maar wat als uw zorgen wél terecht zijn?

U heeft een professionele verantwoordelijkheid om bij twijfels en vermoedens van mishandeling en/of geweld de meldcode te starten. Deze wettelijk verplichte meldcode is een stappenplan over hoe om te gaan met (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is iets anders dan de meldplicht. U hoeft bij twijfels namelijk niet direct bij Veilig Thuis te melden.

In het ZEL Protocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld staat informatie over dossiervoering, toestemming, uitleg van de 5 stappen van de meldcode, tips en belangrijke afwegingsmomenten voor de verdere aanpak van de situatie.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl