Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Verwijzingen jeugd GGZ – aanpak Vlaardingen


Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht en daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg voor jeugd.
Als huisarts kunt u rechtstreeks verwijzen naar een GGZ instelling of de patiënt verwijzen naar het wijkteam. De gemeente Vlaardingen heeft vier wijkteams ingericht.

Sinds dit jaar zijn er ook GZ-psychologen werkzaam in de wijkteams die verbonden zijn aan GGZ Delfland en Lucertis. Dit betekent dat er expertise op GBGGZ niveau beschikbaar is in de wijkteams.

Om u als huisarts te ondersteunen bij de beslissing of een kind met psychische problemen beter naar het wijkteam, de GBGGZ of SGGZ verwezen kan worden is een werkafspraak opgesteld met de partners. Essentie van deze werkafspraak is als volgt:

  • Voor de veelvoorkomende problemen is, ter ondersteuning van uw besluitvorming, inzichtelijk gemaakt bij welke signalen/omstandigheden wanneer naar wie te verwijzen;
  • Een directe intake door de GZ psycholoog, onderdeel van het wijkteam, bij duidelijke jeugd GGZ verwijzingen. Belangrijk om expliciet in de verwijzing te vermelden dat het een jeugdigen met psychische problemen betreft;
  • Een overzicht van gecontracteerde GBGGZ en SGGZ aanbieders;
  • Een korte kinderanamnese ter ondersteuning van uw gesprekken;


Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl